רשימה ממיכלובצה, סלובקיה - 11/10/1871

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


רשימה ממיכלובצה (מיהאלוויץ ביידיש) שבסלובקיה מתוך עיתון המגיד - Ha-Magid שנת 1871.

(53 שמות)

השמות

שלמה בייטוס

אברהם קליין (קליין)

הערצקי שפיגעל (שפיגל)

יהושע פרידמאן (פרידמן)

משה קעסטענבוים (קסטנבוים)

דאקטער ווידער (ויידר)

אהרן קליין (קליין)

אברהם פרייזנער (פרייזנר)

שמואל פאללאק (פולק)

אורי גאטסמאן (גוטסמן)

אליעזר ראזענפעלד (רוזנפלד)

סאמי שפיגעל (שפיגל)

בוים עט גליק (בוים ; גליק)

באר פאללאק (פולק)

מענדל גאלדשטיין (גולדשטיין)

יעקב גייא ווירד (וירד)

חיים צבי לייכטמאן (לייכטמן)

פוירעגינא בראנד (ברנד)

יוסף ראזענבלוטמיקלאש (רוזנבלוטמיקלוש)

אברהם פאללאק (פולק)

הירש ויינבערגער (וינברגר)

יוסף גרינוואלד מינאטי פאללא (גרינוואלד)

נפתלי לעבלאנג (לבלנג)

יהודא ליב בלייא

משה זאב גאטליב (גוטליב)

זלמן בריגלער (בריגלר)

זאב לייכטמאן (ליכטמן)

ניסן גארפינקעל (גורפינקל)

יעקב גאטמאן (גוטמן)

מיכל שטיינהארט (שטיינהרט)

יוסף בראער

אליהו מארקאוויטש (מרקוביץ)

מרדכי צבי מארקאוויטש (מרקוביץ)

יהודא קליין מיאלאוויץ (מיהלוביץ)

משה גאטליב מלעסנא

ישראל גאלפינגער (גולפינגר)

שמואל רויט (רוט)

מארמאר שטיין (שטיין)

משה סגל ניימאן (ניימן)

ישראל זיסקא ווידער (ויידר)

משה צבי גאלדשטיין (גולדשטיין)

נפתלי קויפמאן (קויפמן)

יאיר קליין (קליין)

ה. וואלף שטיינהארט (שטיינהרט)

דויד ניימאן (ניימן)

יוזפא גלאנץ משענע (גלנץ)

בער רויזענבערג (רוזנברג)

אייזיק קויפמאן (קויפמן)

שלום פוקס (פוקס)

אברהם יצחק הערץ (הרץ)

דוד גרינפעלד (גרינפלד)

מענדיל פריעדמאן (פרידמן)

וואלף קליין (קליין)


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.