רשימה ממיקלוב, צ'כיה - 1820

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה ממיקלוב (ניקלסבורג), צ'כיה - 1820 מתוך הספר מוסדות תבל דוד פריזנהויזן, בן מאיר, ווין, תקפ.


(45 שמות)

השמות

הגאב"ד מו"ה מרדכי נ"י

משה ליב צילטץ דיין (צילץ)

הענך אבליס (אבליס)

שמואל כהן דיין (כהן)

משה ק"ש דיין

פשקיז דיין

דוד דייטש דיין (דויטש)

יוחנן שפיץ (שפיץ)

יוחנן פאפא (פפה (שם משפחה))

וולאף שפיצער (שפיצר)

מאיר פאפא (פפה (שם משפחה)

יאקב יצחק כ"ץ (כ"ץ)

אברהם שידלוב (שידלוב (שם משפחה))

יצחק מאיר לבוב (לבוב (שם משפחה)

זעליג אונסדארף (אונסדורף (שם משפחה)

יוסף הערשק"ס

יצחק אברהם פוליץ (פוליץ)

הירש טעלס (טלס)

איציק ווינבערגער (ווינברגר)

לעמל טעלס (טלס)

יוסף דייטש (דויטש)

זרח מיארמוט

יוסף שטיינר (שטיינר)

איציק טאבלית?

משה לבוב (לבוב (שם משפחה)

גרשון אוישפיץ

נפתלי בנעט (בנט)

יחזקאל ראזענבערג (רוזנברג)

דוד ליב טריסט

איציק טעלס

הרשל ווערשיץ (וורשיץ)

ישראל פוליצר (פוליצר)

יוסף הרצלס (הרצלס)

אהרן קרפלש (קרפלש)

זעליג גרשון פוליץ (פוליץ)

ליב הרצלש

איציק הירצל (הירצל)

מנדעל

מרדכי שווינבורג (שווינבורג)

זנוויל שווינבורג

וואלף עוזרס

אשר שוחט (שוחט)

בנימין פאלל

נטע כ"ץ (כ"ץ)

רפאל דייטש (דוייטש)