רשימה ממיר, בלרוס - 1897

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה ממיר Mir, בלרוס - 1897 מתוך הספר: מרדכי שמואל רייזקין, מראזינא, אמרי נועם, וורשא, תרנ"ז.

(10 שמות)

השמות

הגאון אב"ד

הרב הגאון הר"מ

ישראל יצחק קאמינעצקי (קמינצקי)

אליהו בלאך (בלוך)

צבי ב"ר אשר

אברהם בהרב ר' חיים ליב ר"מ

אברהם זלמן מעלצער (מלצר)

יהושע העשיל ראקאוויץ (רקוביץ)

מרדכי הילימאווסקי (הילימובסקי)

בן ציון ב"ר שמואל מרדכי

ביהמד הגדול

ביהמד תלמוד תורה

דוד ב"ר מיכאל