רשימה ממריאמפול, ליטא - 1860

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת תורמים ממריאמפול שבליטא שנת 1860 מתוך הספר "תאמי צביה".

(17 שמות)

השמות

הרב ר' יהודא ליב

ר' שמחה זלמן בהרה"ג מו"ה הלל פריד (פריד)

אבא במ"ה עזריאל בער ח"ת?

אבא אבעלזאהן מניישטאט (אבלזון)

שעפטיל דוד ברומבערג (ברומברג)

יוסף ב"ר משה בצאלניק

אליעזר אלטשולער (אלטשולר)

מנחם אליעזר ראם (ראם)

נמוס? לעווינזאהן (לוינסון)

מנחם מענדל ראזענטאהל (רוזנטל)

שמחה גרשון בהרב ר' אלי'

ישראל גאלדבערג (גולדברג)

שמעון אברמזאהן (אברמסון)

מנחם דוד ליכטענשטיין (ליכטנשטיין)

זיסקינד ב"ר שמואל גאלדמאן (גולדמן)

מרדכי ב"ר שלמה בערקמאן (ברקמן)

מאיר חנוך שפירא (שפירא)


רשימת מקורות

  • צבי הירש ב"ר שמעון הכהן, תאמי צביה, בלוך, קניגסברג תרכא