רשימה מנווהורוד סיברסקי, אוקראינה - 1884

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מנווהורוד סיברסקי Novhorod-Siverskyy (נאווי גאראדסווערסק ביידיש) , אוקראינה - 1884 מתוך הספר: בנימין חעשין, אמתחת בנימין [ג"ח], וורשא ווילנא, 1884.

(26 שמות)

השמות

אלי' ברודא (ברודא)

אברהם אוסטרייך (אוסטרייך)

אברהם העלפהאט (הלפט)

אברהם יעקב סלוצקי (סלוצקי)

אהרן מרדכי פאלינאווסקי (פולינובסקי)

בנימין שאבעלאוו מחאטימעסק

ביהמ"ד הישן (בית המדרש הישן)

דובער ליפשיץ (ליפשיץ)

דוד קופמאן (קופמן)

זאב סלאנים (סלונים (שם משפחה))

זאב מגידסאן

זלמן יהודא בערלין (ברלין (שם משפחה))

יעקב סלאנים (סלונים (שם משפחה))

יעקב אהרן שאנין

ישראל ריווין

לוי יצחק עסתרין (אסתרין)

ליב לעוו (לב)

מאיר זלמן לוויטין (לוויטין)

מאיר ראבינאוויץ (רבינוביץ)

משה ביחאווסקי (ביחובסקי)

משה פאזנער (פוזנר)

מרדכי זאב רובאסקין (רובסקין)

נחום אברהם שור (שור)

שמואל שימענאוו (שמעונוב)

שלמה ביחאווסקי (ביחובסקי)

שלום פאזנער (פוזנר)

שמואל לאגינאוו