רשימה מסגד, הונגריה - 3/07/1865

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מסגד Szegedi שבהונגריה שנת 1865 מתוך עיתון Bulletin de l`Alliance Israélite Universelle שנת 1865.

(24 שמות)

השמות

Altstaedter Dr Maurice (אלשטטר) (רופא)

Bamberger Mme Rosalie (במברגר)

Eppinger Mmme Mina (אפינגר)

Frank Max (פרנק)

Herczel Philippe (רופא) (הרצל)

Herz Leopold (הרץ)

Klein Leopold (קליין)

Kohen Mme Johanna (כהן)

Lichtenberg Maurice (ליכטנברג)

Lichtenberg Mme Marie (ליכטנברג)

Loew Leopold (רב ראשי) (לאוו)

Pollak Jaques (פולק)

Pollak Mme Therese (פולק)

Politxor? Louis

Singer Wilholm (זינגר)

Szevesi Joseph

Stein Jaromir (שטיין)

Szivesi Mme Scharlotte

Weiner Maurice (ווינר)

Weisz Mme Scharlotte (וייס)

Weisz Jac-phil (וייס)

Weisz Mme Marie (וייס)

Weisz Samuel (וייס)

Zadix Mmme Therese


  • הערה: Mme - קיצור למילה "גברת".

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.