רשימה מסלונים, בלרוס - 24/01/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת תורמים מסלונים בלארוס מתוך עיתון המגיד

ציון 23 - #162

(74 שמות)

השמות

 • ר' הלל ליפשטיין
 • רו"ב הג ר' זאב וולף ליפשטיין
 • הרב החסיד אברהם
 • ה"ר יהודא ר"מ דפה
 • יוסף אלטשולר ש"ץ דפה
 • ה' נפתלי הערץ סעלצער (סלצר)
 • ה אהרן ווינגראד (וינוגרד)
 • ה' מאיר שלומה קאפעלינסקי (קופלינסקי)
 • ה' משה ליפשיץ
 • ר' ליב יעקב ושותפו
 • ר' שימה מבו----?
 • ר' דוב בער מקאבעקי
 • ר' יוסף יצחק ווינדעראוויץ ובנו מאיר ארי'
 • ה' אליעזר ארקין
 • ר' צבי ארקין
 • הג' שינה ראויל?
 • ר' יוסף חיים ריפ
 • ר' אלי ריפ (המאסף)
 • ר' זאב וואלף ווישניק
 • ר' דוב ראזענבלום
 • ר' יהודה חיים וינדעראוויץ (וינדרוביץ)
 • ר' דוד ני??בארג?
 • ר' שלום נתן קאניצע?
 • ר' יצחק פערילשטיין ובנו ר' שמואל ארי' (פרילשטיין)
 • ר' בצלאל גאראלסקי (גורולסקי)
 • ר' אברהם גרינבערג (גרינברג)
 • ר' יצחק זאקהיים (זקהיים)
 • ר' אליעזר הוטער (הוטר)
 • ר' זאב וואלף בינעווצקי (בינווצקי)
 • ר' צבי כבש
 • ר' אליעזר מטאלקישצינא
 • ר' מרדכי וגיסו שמעו?
 • ר' מרדכי ראזינבלום (רוזנבלום)
 • ג? הצנע לכת
 • ר' מאיר קאוויראוויץ?
 • ר' שמואל -ווין?
 • ר' ישעי' מבאראנעוויץ
 • ר' זאב מלאשנעווע
 • ר' מיכל פייטעלאוויץ (פיטלוביץ)
 • ר' מרדכי שטראשון?
 • ר' ארי' מנידה?
 • ר' אברהם ארי' זאקהיים (זקהיים)
 • ר' נפתלי בורשטיין
 • ר' יצחק סרסר
 • ר' גבריל מקואוויצאהאווע
 • ר' מענדיל מינסקר
 • ר' ישראל קאפלאן (קפלן)
 • ר' שכנא מארקוס (מרקוס)
 • ר' עקיבא בריל
 • ר' זאוויל מאייזיל
 • ר' זלמן כבש
 • ר' בנימין קויפמן
 • ר' אלי מערעמינסקע
 • ר' צבי ווישניק ואחיו ישראל
 • ר' יואל שמעון זקהיים
 • ר' משה באנקעוויץ
 • ר' בנימין דובינקער (דובינקר)
 • ר' אלי מלאהאזיווע?
 • ה קארפיל ריפ
 • ר' יעקב מאיר פאלאנסקי (פולונסקי)
 • ר' שואל מרו-ע?
 • ה' יעקב יחזקאל ראזינבלום (רוזנבלום)
 • ר' צבי הכהן
 • ר' ישראל וירגיקאווסקי (וירגיקובסקי)
 • ר' שלמה קאפלאן
 • ר' גדלי' אורנאווסקי (אורנובסקי)
 • ר' שמשון וואלפין?
 • ר' משה אהרן גראדנציק (גרודניץ)
 • ר' משה אנאשוויץ
 • ה' זאב וואלף ויגדעראוויץ (ויקדרוביץ)
 • ר' דוב בער סופר
 • ר' יצחק הכהן
 • ר' צבי חיים סענדערס (סנדרס)
 • ר' אברהם פיינבערג (פיינברג)


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

 • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
 • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
 • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
 • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.