רשימה מסלוצק, בלרוס - 1868

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת פרענומעראנטן מסלוצק Slutsk , בלרוס - 1868 מתוך הספר: דוב בער קעסטין (ב"ר יעקב), עשר נטיעות, וורשא, תרכ"ח.

(25 שמות)

השמות

הג' ר' איסר איסרליין (איסרלין)

אלי' לאמבערג (למברג)

אייזיק אשר (אשר)

בערל ליב ליפשיץ (ליפשיץ)

יוסף פראנקיל (פרנקל)

הרב הג' ר' משה יצחק לעווין קארלין (לווין קארלין)

הרב הג' ר' אהרן משה פאדאווא (פדובה)

אהרן גאטליב (גוטליב)

אייזיק עליאשבערג (אליאשברג)

הרב הג' ר' העשיל? רוקח (רוקח)

ר' העשיל? לעווין

ר' גד אשר

ר' זלמן לעווין (לווין)

העשיל ראזענקראנץ (רוזנקרנץ)

חיים טאלאטשינסקי (טולטשינסקי)

ר' טוביא נכד הה"ג רמ"י לעווין (לווין)

יוסף איטניגער (איטינגר)

האחים הג' ר' משה

ר' דוד לריא (לוריא)?

לייבש גרינבערג (גרינברג)

שאול לעווין

שאול יחזקאל פינקעלשטיין (פינקלשטיין)

שמשון לוסאניסקי?

מרדכי במ' שלמה זלמן ראזענבלום (רוזנבלום)

צבי הכהן שערשעווסקי (שרשבסקי)