רשימה מקזנליק, בולגריה - 1/01/1885

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מקזנליק Kezanlik שבבולגריה שנת 1885 מתוך עיתון Bulletin de l`Alliance Israélite Universelle.

(34 שמות)

השמות

Agi Haim (אגי)

Agi Isaac (אגי)

Agi Jacob

Alcoulombre Samuel (אלקולומברה)

Andala Jacob (אנדלה)

Assa Haim (אסא ?)

Assa Raphael (אסא)

Babani Simantov (בבני)

Bidjarano Abraham (בז'ירנו)

Bidjarano David (בז'רנו)

Bidjarano Salamon (בז'רנו)

Bidharano Samuel (בז'רנו)

Canete Abraham (קנטה)

Canete Haim (קנטה)

Canete Moise (קנטה)

Catalan Mme Esther (קטלן)

Catalan Gamliel (קטלן)

Catalan Jacob (קטלן)

Catalan Michael-J (קטלן)

Cataln Nathan -A (קטלן)

Catalan Nissim (קטלן)

Catalan Rabenou (קטלן)

Cohen Morcado (כהן)

Djaen Meir-A (דיין)

Djaen Meir-M (דזאן? דיין)?

Djaen Moise

Haim B-David (חיים)

Levi David (לוי)

Mascona Nissim (מסקונה)

Moise B-David

Ouziel Eliezer

Ouziel Joseph (עוזיאל)

Tanhoum Isaac (תנחום)

Yahiel Salomon (יחיאל)


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.