רשימה מקפושוור, הונגריה - 18/09/1898

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מקפושוור Kaposvar, הונגריה - 1898 מתוך העיתון Egyenlőség בעמוד 7.

רשימה מבית ספר בקפושוור

(26 שמות)

השמות

Helischauer Josef (הלישאוור)

Loeventritt Odon dr Tagok (לוונטריט)

Grunwald Lipot (גרינוואלד)

Hollosi Lajos (הולושי)

Honig Ferencz (הוניג)

Kemeny Albert (קמני)

Kohn Miksa (כהן)

Lowensohn Pal (לוינסון)

Oszman Albert (אוסמן)

Pfefferkorn Armin (פפרקורן)

Rethi Ignacz dr orvos (רטי)

Szekely Armin (סקלי)

Weinstein Ignacz (ויינשטיין)

Weisz Markusz (וייס)

Iskola folugyelo: (בית ספר)

Herzog Mano dr forabi (הרצוג)

Iskola igazagato:

Serenyi Mor (סרני)


Weisz Albert (וייס)


Halasz Hermina

Sugar Mor (שוגר)

Serenyi Mor

Gomori Armin (גומור)

Kardosne Lowi Julia (לוי)

Burger Fulop (בורגר)

Vertesi Adolf

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.