רשימה מקרלין, בלרוס - 20/3/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת תורמים מקרלין Karlin בלארוס מתוך עיתון המגיד.


11 - #62

(45 שמות)

השמות

 • הגביר יוסף עטינגר (אטינגר)
 • הגביר עלי עלייאשבערג (אלייאשברג)
 • הג' צבי שיינפינקיל
 • הג' מיכל עטינגר (אטינגר)
 • הג' דניאל אפאטאוו (אפטוו)
 • הג' שמאי ליפאווסקי (ליפובסקי)
 • ה' משה חרלפ
 • בנו אליעזר
 • ה' מיכל באסעוויץ (בסוויץ)
 • בנו אייזיק
 • מר אבא אברהם יצחק שטאץ
 • יוסף ליבא? לימא ראפפארט חתן קאסאווסקי (קסובסקי)
 • ר' יוסף אייזענבערג (אייזנברג)
 • ר' שאול וואלעוועלסקי (וולוולסקי)
 • נטע פאסחק?
 • מרדכי ברעגמאן (ברגמן)
 • יהושוע אליעזר ראטן
 • שמואל לערמאן (לרמן)
 • לוי קאצינעלינבויגען (קצנלבוגן)
 • אברהם ליב ווינאגראסקי?
 • ליב זוחאוויצקי (זוחביצקי)
 • מענדיל מפאבריק באטטע
 • אברהם לעוויטאס ממינסק
 • יעקב פאמענראנץ (פומרנץ)
 • אברהם גלויבערמאן (לגויברמן)
 • מאיר פיקאוו
 • ליב דוביצקי (דוביצקי)
 • מנחם מאיר פאמעראנץ (פומרנץ)
 • געציל פרעחאדניק (פרחודניק)
 • חיים לויבזינסקי?
 • אלטער שאפיר (שפיר)
 • ליב קאהן
 • דוד ברעגמאן (ברגמן)
 • משה ברגעגמאן (ברגמן)
 • אשר האטליב (גוטליב)?
 • אלימלך גראייעווסקי (גרייבסקי)
 • פסח חתן נטע
 • משה פיווארניק
 • אפרים מאחנעס (מחנס)
 • בנו יעקב
 • השותפים אברהם ליב שאול ונטע יודיל שיפער (שיפר)
 • אברהם ליבערמאן (ליברמן)
 • חיים הערש קרעמער (קרמר)
 • מרדכי רישצינעצער (רישצינצר)
 • יואל שטאץ


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

 • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
 • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
 • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
 • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.