רשימה מקרקוב, פולין - 3/01/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת תורמים מקרקוב בפולין שנת 1872מתוך עיתון המגיד.

(26 שמות)

השמות

 • רק ליבעלי לעבענהיים (לבנהיים)
 • אחיו סענדער
 • אביהם ק' משה מענדל
 • ר' זוסמאן פעלץ (פלץ)
 • ר' לייבוש הויכוולד
 • ר' יאקל ליבער (ליבר)
 • ר' הלל בער פאס?
 • ר' ליבלי ריטערמאן (ריטרמן)
 • ר' אברהם וועקיר
 • ר' גרשון גומפריך (גומפריך)
 • ר' יוסף כהנא כהנא
 • ר' יהושיע וואלפגאנג (וולפגנג)
 • ר' גומפעל קערנר (קרנר)
 • ר' וואלף דיייטשער (דייטשר)
 • ר' זלמן ווארצמאן (וורצמן)
 • ר' טויבי בלאך (בלוך)
 • ר' יחיאל טאיבענבלאט (טיבנבלט)
 • ר' וויטשה גריווער (גריוור)
 • ר' אברהם זילבערבערג? (זילברברג?)
 • ר' שמואל בארשטיין (בורשטיין)
 • ר' אברהם גראס (גרוס)
 • ר' שמואל לוריא (לוריא)
 • ר' משה קירש (קירש)
 • ר' הירש רוינער (רוינר?)
 • ר' נחמן בארשטיין (בורשטיין)
 • אברהם שמואל פינאטנר? פיגאטנר?

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

 • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
 • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
 • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
 • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.