רשימה מרווה מזובייצקה, פולין - 17/01/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימה מרווה מזובייקצה (ראווא) Rawa Mazowiecka שבפולין שנת 1872 מתוך עיתון המגיד.

(19 שמות)

אסף שמחה האממער

השמות

אברהם האממער (המר)

חתנו ר' גדלי' רויזענצוויג (רוזנצוויג)

בנו ר' יוסף האממער (המר)

בנו דובער האממער (המר)

ליבעל פערלא

ליבש היימאן (היימן)

יונה שוויצער (שוויצר)

נפתלי בערלינער (ברלינר)

ליבל גאלדבערג (גולדברג)

יצחק איטשקאוויץ (איצקוביץ)

שואל שוויצער (שוויצר)

פישל שוויצער

פסח גרינבוים (גרינבוים) ראו גרינבאום

דוד בארענשטיין (בורנשטיין)

יהודא לעאמאנסקי (למונסקי)

אברהם לעווי (לוי)

דוד ליבערמאן (ליברמן)

ירחמיאל רויזענבערג (רויזנברג)


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.