רשימה משדובה, ליטא - 28/2/1872

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת תורמים משדובה (שאדאיו) Seduva במחוז קובנה, אשר בליטא שנת 1872 מעיתון המגיד.

(105 שמות)

השמות

 • הרב הכותב ר' יצחק לעוויטאן (לוויטן)
 • הג' רחי' שלאפערבערסקי (שלופרברסקי)
 • דוד שלאפעבערסקי (שלופרברסקי)
 • ר"ל מעלמאן (מלמן)
 • ר"א הלפיה, הלפית?
 • חיים לעוויטא (לוויטא)
 • יצחק מאנוש? (מנוש)
 • משה מקלעבאנישיק (מקלבונישיק)
 • זאב ב"ר אליה
 • אלמוני
 • איזיק וואבעלא
 • יהודא מפראסצץ?
 • ברוך בר"ר שלאפעבערסקי (שלופברסקי)
 • האשה רבקה בת ר' אלי'
 • בנציון ה"ר? שרגא
 • נתן נטע ראבינאוויטץ (רבינוביץ)
 • יצחק מרדכי
 • ישראל יעקב
 • אברהם מערשאו?
 • תהנו? דב
 • אלי' מער בנו חיים (מר)
 • נחמי' בר"ר
 • שמואל קליבאנשקי (קליבאנשקי)
 • צבי בערמאן (ברמן)
 • משה ב"ר שמואל
 • משה פונקעל
 • מנחם מן (מן)
 • חתנו יעקב
 • ישעי' ב"ר בנימין
 • אברהם ב"ר קלמן
 • צבי פריד
 • אברהם ליפשיץ (ליפשיץ)
 • מאיר ח"ר שרגא יעקב
 • בענע? ב"ר שמואל
 • נתן שאוולאנער (שאוולנר)
 • יונה ב"ר יחיאל
 • נחמי' ב"ר משה
 • זאב ב"ר ארי'
 • מרדכי ב"ר משה
 • אברהם בערמאן (ברמן)
 • ישע' אברהם
 • בנו יעקב
 • דוב סגל (סגל)
 • ברוך יהונתן
 • האלמנה שרה מער (מר)
 • שרגא ב"ר מאנוש
 • אייזיק ב"ר משה
 • אלי' בענא
 • ראובן ב"ר שמואל
 • יהודה גארבער
 • שרגא ב"ר דוב
 • יהודא מלכהס
 • שמואל שאדינער (שדינר)
 • שרגא יעקב ב"ר דוד
 • העשיל ב"ר מיכה
 • מרדכי לייב וואלפא
 • יוסף ב"ר יונה סגל
 • ליב בהריא
 • יוסף גומפיל (גומפיל)
 • יצחק מאיר כ"ץ
 • דוב ב"ר משה
 • יעקב ב"ר אברהם
 • אפרים ב"ר ליב
 • ליב יעקב בר"א
 • פסח ב"ר אייזיק
 • אברהם יצחק ב"ר נחמי'
 • ליב בהר ד?
 • יעקב ב"ר אלכסנדר
 • משה יעקב סגל
 • יהונתן ב"ר אבא
 • אייזיק ב"ר אליעזר
 • יוסף פאלאק
 • בנציון ב"ר צבי
 • אלעזר ב"ר אליעזר
 • יעקב ב"ר צבי
 • ליב ב"ר יעקב
 • אלי' ב"ר ברוך
 • צבי מער
 • קלמן ב"ר שמעון לוי
 • ליב ב"ר יעקב
 • הערץ
 • יהודא מהר
 • נטע סנדלר
 • רא"י פרידגוט
 • זלמן יצחק
 • אברהם יונה
 • חתנו מאיר אליעזר
 • יצחק ארי'
 • שמואל ב"ר משה
 • מרדכי בית לחם
 • משה כ"ץ
 • אבא ב"ר משה
 • אברהם חיים
 • זלמן פאצטער
 • בנימין ארי'
 • שמואל ב"ר דוד
 • יעקב ב"ר ליב
 • שמואל ב"ר צבי
 • ח"ר שמואל יענטעס (ינטס)
 • שמואל שמיר
 • ישראל שמיר
 • יעקב ב"ר אפרים
 • פסח ב"ר אפרים מאיר
 • לאזר מיכה
 • מתתי' בערמאן (ברמן)

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

 • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
 • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
 • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
 • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.