שנה טובה לכל הקוראים והכותבים!


רשימות תורמים מקובנה, ליטא - 9/2/1876