ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימת השבויים בעבר הירדן, מלחמת השחרור

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימת השבויים במלחמת השחרור בעבר הירדן שנמסרה על ידי הצלב האדום. מתוך עיתון על המשמר שיצא לאור ב 23 ביוני 1948.


ירושלים

אברהם תרי...‬ בן אליעזר,

מרדכי דרכלר בן לאופולד,

יהודה אהרון בן אדולף,

משה ..סקי בן אברהם,

דניאל תיאדוור בן אוסקר,

מנחם רבין בן יצחק,

אמנון איש־שלום בן אהרון,

יעקב מילון בן שרגא,

שמואל זילברשטיין בן יהושע,

דוד אשרי בן יעקב,

משר ריבלין בן מרדכי,

מרדכי שושני בן יוסף חביב,

שלמה אבאדי בן יצחק,

אלימלך ברוין בן נח,

הורביץ בן יצחק,

ידעיה‭(?).‬ חסון בן משה,

מאיר שמוש בן יעקב,

חיים נדב בן יעיש,

ראובן מילון בן שרגא,

חיים טובוביץ בן עמנואל,

אברהם שרם בן משה,

יוסף שרביקי בן אליהו,

חיים צרפת יבן אברהם,

מרדכי עדיקא בן אליהו,

יצחק מזרחי בן ששון,

אברהם בדהב בן יהודה,

אריה ודיסלבסקי בן אליקים,

אריה מצליח בן שלום,

שלמה פוגל בן חנוך,

משה אלוני בן יוסף,

בשיר יעקב בן אברהם,

ישראל פרידמן בן משה,

יוסף כה,בן שלום,

צבי פורקש בן אברהם,

דוד שטיי.בן בנימין,

שלמה אשכנזי בן משה,

איםר הנקין בן זלמן,

אברהם ניעת בן חיים,

יוסף דבי בן צלח,

אליעזר חפץ בן מאיר,

יוסף אלגיה בן ראובן,

סעדיה ארזי בן ראובן,

יהושע כלסי • (פלשי) בן אלתר,

אברהם ידיד בן אלעזר,

יעקב לניאדו בן דור,

צבי אקרפלד בן שמואל,

מיכאל מוסינזון בן בר,

אברהם שמויס בן מאיר,

מרדכי מוסקל בן יעקב,

אברהם שוייצר בן יהושע,

שלמד,שאקאלו בן עזרא,

משה קמרה בן אברהם,

יצחק שניירר בן אליהו,

יעקב מרגלית בן שלמה,

אברהם כהן בן אליעזר,

שלמה מזרחי בן אברהם,

בן ציון ינוני בן יעקב,

שלמה קליין בן מרדכי,

שמואל סגל בן קופר,

ציון שמעיה בן זכריה,

נחמן שמעיוביץ בן מרדכי,

יצחק כהן בן עזרא,

שלמה לוי בן אברהם,

זכריה פינגר בן יצחק אהרו,

קופר בן משה

שלמה‭‬ מזרחי בן ג'וליה,

בנימין דובשצקי בן יוסף,

יוסף קריימברג בן משה,

יצחק ויס בן מיכאל,

נחום פלדמן,

דוו כהן בן מאיר,

יוסף מורחי בן מנשה,

שמעון י'בין בן משה,

ד"ר משה קורנבליט בן אלקנה,

יעקב י'מרוב בן שמחה,

זלבס ניסן בן נתן,

בורלא חיים,

כהן שלמד,בן מאיר,

פוגל יואל בן חיים,

לידור מיכאל בן יוסף,

ייטי יצחק בן בנימין,

אי אברהם בן מאיר,

אפשטיין יוסף בן פנחס,

גלדשטיין אהרן בן פנחס,

בלו יצחק בן ליאופולד,

כהן יהושע

יז'בסק־ אליעזר

ירגוכ ת‭,.‬

איילון בלוך,

ייך קרל

כהן יוסף

אמר רפאל,

חשמונאי ישראל,

ברוך אליהו,

קסורלר,בנימין,

מע יוחנן,

משה מרדכי ,

הס שאול,

עטיה יוסף,

מלמד אריה חיים,

מוסיוף שלמה,

ביזינסקי שמואל,

פיינשטיין יעקב,

היימן יוסף,

ועקנין שאול,

חרוש יהודה,

ברגמן משה,

שר־שלום שאול,

מזרחי מורלן,

דימן יוסף,

חמו ציון,

ויינבך חיים,

יצחק כסו,

חרוש מרדכי,

לוי רפאל,

פולקפרי ישראל,

גבריאלוף משה,

חרוש ציון,

גורכרגר בנימין,

זרחי אליעזר,

‬פנסו מנחם,

אזולאי יוסף,

צדוק שלמה,

קפילר נסים,

רחמים נתניאל,

לוי אליהו,

שם־טוב משה,

אלקון מאיר (דני),

אלברט אלימלך,

אובנשטיין אירהן,

פנקט מרדכ,

וודוד ברוך,

גולני אורי,

ברוד אריה,

רוסנק משה,

מאיד מנחם,

טויל שאול,

הש־לוני אחיה,

ארפו רפאל,

בינדר ליאונרד,

וינפלד אברהם,

גרינהאוו ראובן,

זעירא אשר,

מיכאל' צדקיהו,

כהן משה,

הסו משה,

לוי יהושע שאול,

שמש רחמים,

מזרחי מנשה,

כהן אריה,

מזרחי צבי,

מזרחי גבריאל,

מזרחי אלישע,

חסן אהרן,

מזרחי יעקב,

מזרחי נעים,

כספי אברהם,

צלניקר חן,

מזרחי רחמים,

נחום יעקב,

בן־רובי יעקב,

יעקב כהן אלתר,

נטר יעקב,

הולץ אליעזר,

זילברשטיין זאב,

כרמי חבר,

ביתן אלי,

ויסמן זאב.

תל אביב-יפו

שמואל בוגלר בן מרדכי,

משה ברנהולץ בן אברהם,

רפאל קפון בן שלמה,

יוסף' מזרחי בן פנחס,

אברהם פוטו בן רפאל,

שבתי כהן בן יוסף,

ציון ורח בן גבריאל,

חיים כהן בן יהודה,

משה ורסנו בן שמואל,

יוסף קמחי בן מושון,

יצחק הנגו בן זאב,

צבי בייטנר בן יוסף,

טוביה גלבלום,

מרדכי זיליבון בן שם'טוב,

צבי מנת בן זאב,

אריה ברמן בן שרגא,

זאב נמירובסקי בן שלמה,

נחמיה יודגלרנר בן משה,

ד"ר בנימין גינזכורג בן משה,

משואות

סימן־טוב בן הרו,

ברטלר יעקב בן עמנואל,

לבנה שמואל בן יוסף דב,

בכר משה בן אשר,

ברכה יהודה בן שלמה,

וסרמן נחם בן יוסף,

ולפו יצחק בן ראובן,

בכר גיגי בן חנה,

לבבי נחום בן אליהו,

ולברג גבריאל בן ישראל,

פרנפלד אריה בן שלום צבי ,

פליישמן משה בן שלמה,

בן־טוב מנחם בן יונה

יאיר בנימין בן אלכסנדר,

גשרי צבי בן שלמה,

עקיבא דוד בן יצחק,

תירגמן אברהם בן יהודה,

אבקוביץ אלעזר בן יעקב',

הרשקוכיץ מיכאל בן דוד,

פרנקל צבי בן בנימין,

בינדר אוסהרנבינו אהרן בן משה,

רדו גבריאל בן אשר,

פלדמן נחום בן יצחק,

גוטליב ירמיהו בן יעקב,

דבורקס יהודה בן משה,

שימל שלום בן משה,

מרקוביץ' יהושע בן משה,

וזלי ברוך בן אבא,

לנדאו דב בן דוד צבי,טבק משה בן

יחזקאל,גרונברג אברהם בן דוד,

ווהל משה בן חיים,

שיין דוד בן חיים ,

מרקוביץ' סימון בן אליהו,

פולק יצחק בן מנחם,

חי מאיר בן מרדכי ,

לנדס דב בן בנימין,

שטרומר קלמן בן יוסף,

אנדרמן פסח בן דוד,

לנדנר יעקב בן יצחק,

כרמי אברהם בן בצלאל,

שרייבר אברהם בן צאיר,

אחרון מאיר בן יצחק,

ליכטנר בנימין בן יצחק,

נדיבי חיים בן גרשון,

יקובוביץ יואב בן דב,

דג'ן צבי בן 'חזקיהו,

כורג'ט מרדכי בן יוסף,

אש שאול בן יצחק,

פסט יהווה בן משה,

רב צדוק בן יחזקאל,

פאוב נתן בן ישראל,

בר משה בן אריה,

בוגלר שמואל בן מרדכי,

עמנואל אברהם בן יעקב,

משה גדעון בן היימן,

גוראריה שלמה בן ישראל,

שמואלי אברהם בן ד"ר ספיח,

תירגמן שמואל בן יהודה,

גרונשמן נפתלי בן אברהם,

שטיינברג חיים בן צבי ,

שטיינברג אליעזר בן סימון,

אינגלשטיין נחום בן פישל,

גרינברג,

יעקובוביץ משה בן־ טובי

רבדים

פפר יצחק בן שמואל,

לדרמן דוד בן קלמן,

שטקלוב צבי בן טוביה,

שטריינברג דוד בן אברהם,

עפר יעקב בן דוד,

רזזק יעקב בן שלמה,

הסמן אליהו בן פסח,

הורביץ דן בן דוד,

שניידר בך ציון בן אברהם,

בינשטוק זלמן בן אליעזר,

סמרה חייט בן מנשה,

בסן יעקב בן יצחק,

מושקוביץ משה בן יצחק,

טפליצקי יעקב בן משה,

קריספין אברהם בן דוד,

פרבר אהרן בן שמעון,

זרנר עמוס כן מנחם,

פרקמן משה,בן יצחק,

קלבו יהודה כן רפאל,

כהן ניסים בן אליהו,

לימונצ'יק דוד בן שרגא,

יונגר מאיר בן ישראל,

שאול טאול בן יעקב,

שר חיים בן משה,

כהן אליהו בן חיים,

סיטליץ מנחם בן מרדכי,

פרידמן דב בן דוד,

תנחום אפריים בן דוד,

מפנו משה (סליבבו בן שופט,

אשרי יוסף בן מוריץ,

בוטבטש'י ברוך בן משה,

מאיר רקביב (ביבי) בן יצחק,

ברוך ברוך בן יוסף,

לוי כינרה (לוני) בן אלברט,

חיטין יהודה בן־אברהם,

י'בלונסקי דוד בן משה,

שור גדליה בן דוד,

אושרוניץ מאיד בן אברהם,

שוטובסקי פרץ בן ליבוך,

שומר תתלבאום) בנציון בן אריה,

אשכנזי שלמה בן אהרן,

דוד מיכאל בן אלברט,

קמלוף בנימין בן רור,

בקר נסים בן שלמה,

מוצקי שאול בן מנדל,

וינר (דורקה) דב בן י צחק,

שטטכיבר גדעון בן יצחק,

קוביכיצקי מאיר בן יחיה,

הירשלר צבי בן אליהו,

לקסיצקי משה,

קוטנר משה בן יהודה,

רוזמרין אביבי בן בנימין.

עין צורים

אוהד נפתלי בן אליהו,

שלזינגר דושף בן ישראל,

שתאוב גרשון בן אריה,

הוכמן מיכה בן שמואל,

גלוקליך מיכאל בן אברהם,

פיתשר דוזף בן ישראל,

ריקלין יצחק בן אברהם,

כץ אלימלך בן _צמחף

שרידר דוד בן צבי ,

שטיין יהנולה בן מנשה,

תיכמן י'נולד בן יחיאל שרבטוב,

אליעזר בן גבריאל,

טשדסקי אברהם בן גדליה,

בן טוב עזריאל בן יחיאל,

שפתיה דב בן חיים,

רטנר אברהם בן שמעיהו,

ניומן יהודה בן אברהם,

מט דניאל בן מנחם,

נבל אברהם בן אריה,

שריף ישעיהו בן חיים,

פינק נפתלי בן יצחק,

ברכטה אליהו בן שמואל,

כהן שמוחה בן יעקב

מבצרי דוד בן אליעזר,

קרליבך עמנואל בן יעקב,

אריאל אריה בן אברהם,

גרונבאום אברהם שן יצחק,

דאובה דוד בן אליהו,

דובלקרוט בן יחיאל,

אהרוני מרדכי בן דוד,

זלצמן צבי בן אברהם,

כהן יוסף בן יצ'וק,

פרלמן משד בן שלמה,

כאנזל שמחה בן פנחס,

אלוני בן־ציון בן ישראל,

דובוביץ' שלמה בן דב

רינדל גרטל בן יהודה.

חיפה

שטראוסר אליהו בן שלמה,

אברהם הייאר בן יצחק,

אריה וורנברכט בן דור,

דוד שטרן בן מאיר,

וקסמן מנחם,

מושבות

יוסף כהן בן סעדיה, רחובות

שלמה שוהם בן יצחק, פתח־חקווה

סעדיה גדסי בן חיים,רחובות,

יעקב פלדמן בן בן־ציון, נחלת־יהודה

מיכאל סרוינד בן מרדכי , כפר-סבא

מרדכי תבורי בן פנחס, חולון

שלמה שורץ בן הלל, נען

ארנסט ארנשטין בן יוליוס, גבעת ברנר

ראובן הוכשטיין בן ארטור, קרית ביאליק

ישראלי לדמן בן יחיאל, חדרה

אוריאל פופיק בן ליאון, גבעתיים

דנה אברהם תאוב בן שמואל, עין החורש

הודיעו כי נהרג -והוא חי

הוועד היישובי למען החייל ומשפחתו בחיפה קיבל הודעה מאת הצלב־האדום , כי החייל אריה יואחים,שהודיעו עליו בזמנו כי נהרג, נמצא חי ושלם במחנה השבויים בעבר־הירדן.


הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.