רשימת שרידי גרבולין - פולין

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רשימת שרידי גרבולין שבפולין מתוך עיתון הצפה, יום ראשון, 27 בינואר, 1946; עמוד 3.

41 שמות

השמות

משה ברנהולץ (ברנהולץ)

הרש ברנהולץ

ישראל גרינשפאן (גרינשפן)

יהושע בריוו

חיה בריוו

פנחס מסינג

חיה מסינג (מסינג)

נטליה ברלוי (ברלוי)

חיה ברלוי

שלמה בארטל (ברטל)

מנדל צימברוביטש (צימברוביץ)

אברהם צימברוביטש (בנו?)

מאיר הרץ (הרץ)

ישראל הרץ

רבקה וואסרניס (ווסרניס)

יונתן קלפפיש (קלפיש)

מרים הדסה (לבית רפלאנסקי?) קלפפיש

ארטור קלפפיש (ובנם?)

דובה הירשפלד (הירשפלד)

שרה פיינקינד (פיינקינד)

חנה רוזנברג (רוזנברג)

יהושע קארפמאן (קרפמן)

משה פישמאן (פישמן)

אחים אוסלנדר (אוסלנדר)

פנחס פרידמאן (פרידמן)

משה קופרמאן (קופרמן)

פיגה מינץ (מינץ)

רבקה מינץ

יעקב קראמאוש (קרומוש)

חיים רושיניבסקי (רושניבסקי)

יעקב גולדמאן (גולדמן)

ציפה גולדמאן

חנה גולדברג (גולדברג)

מנדל גולדברג

אברהם גולדברג

פנחס ברוקאוש (ברוקאוש)

פרידמאן בן דוד (בן דוד)

לובה רוטפארב (רוטפרב)

שמואל לאקסמאן (לקסמן)

ברכה שיין ( נמצאת בביאליסטוק) (שיין)

רבקה הוכברג (פיסק בלרוס) (הוכברג)

הסבר לרשימות

הרשימות במאגר המידע לקוחות מתוך אתר עיתונות יהודית היסטורית.

חלק מהרשימות מתייחסות לאליאנס - הן מנויים לבולטינים השונים הקשורים לאליאנס, והן אנשים שתרמו באופן פרטי לחברה. כמו כן יכולים להופיע שמות של חברי ועדות באליאנס. בעיתונים האחרים שאינם קשורים לאליאנס, כמו עיתון הלבנון או המגיד, מדובר ברשימות תורמים לעניי ארץ ישראל או לנפגעי אסונות שונים בקהילות בעולם.

בנוסף ישנן רשימות המתייחסות למדור לחיפוש קרובים שהתפרסם בעיתונות והנוגע למחפשי קרובים מתקופת השואה.

הגעה למקור

  • לרוב ניתן להגיע למקור על ידי הקשת אחד משמות התורמים הכתובים ברשימות השונות, ובחירה בחיפוש של התאריך המדוייק המצויין בכותרת הדף. יש צורך בדיפדוף בעותק העיתון המלא (הניתן לצפייה במקוון באתר) על מנת להגיע לרשימות עצמן. זאת משום שתוצאת החיפוש מובילה לעתים לעמוד כלשהו בעיתון, ולא לעמוד המבוקש.
  • לעתים חיפוש שם אקראי אינו מניב תוצאות, ויש לנסות ולחפש שם אחר.
  • הערה: שמות העיירות במקור לרוב כתובים ביידיש בעיתונים המגיד והלבנון.
  • לא ניתן להגיע בחיפוש לשמות לועזיים בעיתון המגיד. לפעמים בהקשה על שם העיירה ביידיש אפשר להגיע למקור הכתוב בלועזית בעיתון העברי, אולם יש לדפדף בין שלל התוצאות המתקבלות בחיפוש.קטגורי:ערכים