ההרשמה לאתר פתוחה. הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימת תלמידים מרובנו (אוקראינה)

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הטבלה המובאת כאן עובדה מרשימות תלמידים בבתי ספר ברובנו Rivne, אוקראינה, ובכמה מעיירות הסביבה. הרשימות הן כנראה משנות העשרים והשלושים של המאה העשרים, בטרם פרוץ מלחמת העולם השנייה. בנוסף לשמות התלמידים - ובכך חשיבותן הגדולה של הרשימות הללו - מובאים גם שמות ההורים וכתובת המשפחה. בעמודה הימנית בטבלה מובא זיהוי הצילום המקורי, המופיע בארכיון המקומי בריבנה.

הרשימה מובאת כאן באדיבותו הרבה של מר אהרון ויסברג, מזכיר ארגון יוצאי רובנה ועיירות הסביבה.

להורדת קובץ המכיל את הטבלה, לחצו כאן.


זיהוי הורים ילדים כתובת Address Children Parents
IMG0001 אברבוך לאה הלנה מאי ה-3 65 3 Maja 65 Helena Awerbuch Leja
IMG0014 אוברבוך מורדקו שיינה פוניאטובסקוגו 139 Poniatowskiego 139 Szejna Owerbuch Mordko
IMG0010 אודוואק מוישה הרש זדולבונוב Zdolbunow Hersz Odwak Mojsze
IMG0003 אוחובצקי סנדר n/a וורטובה Wartowa Ochowiecki Sender
IMG0032 אולסקיר יעקוב לייב שקולנה 3 Szkolna 3 Lejb Olejskier Jakub
IMG0021 אוסטר שלומה זליק לודנה 16 Ludna 16 Zelik Ajnwojner Chaim
IMG0014 אוקושקו נפתולה שלומה,לייב סנטורסקה 12 Senatorska 12 Szloma, Lejb Okoszko Naftula
IMG0008 אזבולינסקי בנימין ארון מאי ה-3 82 3 Maja 82 Aron Azwolinski Beniamin
IMG0021 אוסטר שלומה יהושוע סילנסקה 9 Sielanka 9 Jehoszua Uster Szloma
IMG0036 אטשטיין מורדקו מוישה לודויפול Ludwipol Mojsze Etsztejn Mordko
IMG0014 איידלמן חסיה שיה הלרה 30 Hallera 30 Szaja Ejdelman Chasia
IMG0034 אייזן זלמן אסתר ולודימרז' Wlodzimierz Ester Ajzen Zalman
IMG0011 אייזנווארג דוד בסיה פוחה 8 Focha 8 Basia Ajzenwarg Dawid
IMG0032 אייזנמן איצחוק הלרה 20 Hallera 20 Icchok Ajzenman Jakub
IMG0001 איסוד יעקוב שרה פוניאטובסקוגו 111 Poniatowskiego 111 Sara Isod Jakub
IMG0001 איסוד יעקוב מירים פוניאטובסקוגו 111 Poniatowskiego 111 Miriam Isod Jakub
IMG0007 איצקזון נוחים פרימה מאי ה-3 58 3 Maja 58 Frima …Nuchim
IMG0008 אכטנבוים מורדקו בוניה קלבן Klewan Bunia Achtenbojm Mordko
IMG0001 אלמן מאיר פייגה קלשטורנה 33 Klasztorna 33 Fejga Alman Mejer
IMG0001 אלמן מאיר ליוושה קלשטורנה 34 Klasztorna 33 Liwsza Alman Mejer
IMG0002 אלריך ארון בסיה מאי ה-3 11 3 Maja 11 Basia Erlich Aron
IMG0034 אלתרמן סרול-גודל יוסיף וורבה Werba Josif Alterman Srul-Godel
IMG0010 אנגלמן מיילח איצק מידלרנה 17 Mydlarna 17 Icek Engelman Mejlach
IMG0001 אפטיק אבא יוזף גמינה 10 Gminna 10 Jozef Aptik Aba
IMG0004 אפטיק סולים שימחה קוז'ניובסקוגו 3 Korzeniowskiego 3 Symcha Aptik Sulim
IMG0012 אפל בנימין ציפה פוניאטובסקוגו 33 Poniatowskiego 33 Cipa Epel Beniamin
IMG0012 אפל בנימין פייסח פוניאטובסקוגו 33 Poniatowskiego 33 Pejsach Epel Beniamin
IMG0004 אפל מיכל פייסח שבצ'נקי 40 Szewczenki 40 Pejsach Epel Michal
IMG0012 אפל שימחה איק שבצ'נקי 41 Szewczenki 41 Izak Epel Symcha
IMG0036 אפל שמול שלומה קרוצ'ה 1 Krucza 1 Szloma Epel Szmul
IMG0004 אפלבאום אלקסנדר יעקוב מאי ה-3 159 3 Maja 159 Jakub Epelbaum Aleksander
IMG0004 אפלבאום אלקסנדר יעקוב מאי ה-3 159 3 Maja 159 Maurycy Epelbaum Aleksander
IMG0011 אקסמן בער חיים דובנו Dubno Chaim Aksman Ber
IMG0014 ארביסר מורדקו זיסיה פוניאטובסקוגו 101 Poniatowskiego 101 Zisia Arbiser Mordko
IMG0007 ארדמן נבח ברוכה לגיונוב 42 Legionow 42 Brucha Erdman Newach
IMG0006 ארדמן נווח ברוכה לגיונוב 42 Legionow 42 Brucha Erdman Newach
IMG0036 ארליך אביש בורוך זלוטא 6 Zlota 6 Boruch Erlich Abisz
IMG0001 ארליך איסר ברוכה בודקוויצ'ה 8 Budkiewicza 8 Brucha Erlich Iser
IMG0023 ארליך אפרוים וולף ליווינזונה 5 Liwinzona 5 Wolf Erlich Efroim
IMG0012 ארליך פישל ריסיה אוסטרוג נה הורינם Ostrog n/Horyniem Rysia Erlich Fiszel
IMG0001 ארליך שיה ברוכה סנטורסקה 12 Senatorska 12 Brucha Erlich Szyja
IMG0005 ארנרייך סמואל אליעזר לוונזונה 32 Lewezona 32 Eliezer Erenrajch Samuel
IMG0005 ארנרייך סמואל פריידה לוונזונה 32 Lewezona 32 Frejda Erenrajch Samuel
IMG0003 באט ארקדיאוש שיה סטודזנה 21 Studzienna 21 Szaja Batt Arkadiusz
IMG0036 בבצ'וק תנכים מורדקו בלינסקוגו 77 Balinskiego 55 Mordko Bebczuk Tanchim
IMG0007 בהנס סרול חיים פשנה 4 Pszenna 4 Chaim …Srul
IMG0007 בהנס סרול איזק פשנה 4 Pszenna 4 Izak …Srul
IMG0007 בובינסקי איחל יזראל קלשטורנה 13 Klasztorna 13 Izrael …Ichel
IMG0005 בוגומולני מוישה מלכה וורטובה 26 Wartowa 26 Malka Bogomolny Mojsze
IMG0001 בודנסקי וולף מירה פוניאטובסקוגו 82 Poniatowskiego 82 Mira Budanski Wolf
IMG0014 בודנסקי חיים ארון פוניאטובסקוגו 119 Poniatowskiego 119 Aron Budanski Chaim
IMG0001 בודנסקי סרול שמול ציחה 10 Cicha 10 Szmul Budanski Srul
IMG0001 בודנסקי סרול אייזיק ציחה 10 Cicha 10 Ajzyk Budanski Srul
IMG0002 בוטקיר זכריה מינדלה דברוסקוגו 53 Dabrowskiego 53 Mindla Botkier Zcharia
IMG0013 בוטקיר לייב חיה סנטורסקה 5 Senatorska 5 Chaja Botkier Lejb
IMG0014 בויאמר הרש הרצל סקורופקי 12 Skoropki 12 Hercel Bujamer Hersz
IMG0003 בויאר יוזף בסיה פרצה 49 Pereca 49 Basia Bojar Jozef
IMG0007 בויארסקי וולף חיים יאסנה 2 Jasna 2 Chaim …Wolf
IMG0021 בוימל מורדכי שפיטלנה 8 Szpitalna 8 Mordchaj Bojmel
IMG0034 בוכשטיין פייסח חנה לנובצה Lanowce Chana Buchsztejn Pejsach
IMG0006 בוצ'קובסקי זלמן אושר דיוויזיה ה-13 31 13 Dywizji 31 Oszer Boczkowski Zelman
IMG0007 בוצ'קובסקי זלמן אושר דיוויזיה ה-13 31 13 Dywizji 31 Oszer Boczkowski Zelman
IMG0006 בוצ'קובסקי מוישה יעקוב פוחה 6 Focha 6 Jakub Boczkowski Mojsze
IMG0006 בוצ'קובסקי מוישה שרה פוחה 6 Focha 6 Sara Boczkowski Mojsze
IMG0007 בוצ'קובסקי מוישה יעקוב פוחה 6 Focha 6 Jakub Boczkowski Mojsze
IMG0007 בוצ'קובסקי מוישה יעקוב פוחה 6 Focha 6 Sara Boczkowski Mojsze
IMG0002 בוצ'קובסקי מורדכי גיטלה ליטבסקה 16 Litewska 16 Gitla Boczkowski Mordchaj
IMG0002 בוצ'קובסקי מורדכי בנימין ליטבסקה 16 Litewska 16 Benjamin Boczkowski Mordchaj
IMG0014 בוקסר דוד סוסיה זמקובה 22ב' Zamkowa 22b Sosia Bokser Dawid
IMG0014 בוקסר זיסיה שולים לאצ'נה 22 Laczna 22 Szulim Bokser Zisia
IMG0032 בורד מויזש לוינזונה 7 Lewinzona 7 Mojzesz Burd
IMG0014 בורודובסקה סורה בורוך פרצה 78 Pereca 78 Boruch Borodowska Sura
IMG0014 בורקו הרש זיטה דיוויזיה ה-13 10 13 Dywizji 10 Zita Burko Hersz
IMG0036 בורשטיין אברום-לייב ציפוירה אוליקה Olyka Cipojra Bursztejn Awrum Lejb
IMG0012 בזרוצ'קו שמול מורדקו פילסודסקוגו 1 Pilsudskiego 1 Mordko Bezruczko Szmul
IMG0012 בט וולף פייגה טוצ'ין Tuczyn Fejga Bat Wolf
IMG0014 ביאלר מנדל מויזש סטודז'נה 13 Studzienna 13 Mojzesz Bialer Mendel
IMG0032 ביידן שמעון פרומה זיטינסקה 2 Zytynska 2 Fruma Bajdan Szymon
IMG0036 ביידר יעקוב אידס לצ'נה 30 Laczna 30 Ides Bejder Jakob
IMG0007 ביין יעקוב פסיה קז'יבה 10 Krzywa 10 Pesia …Jakub
IMG0008 בילינסקי זיסיה אסתרה פז'בז'זנה 3 Przybrzezna 3 Estera Bilinski Zysia
IMG0008 בילינסקי זיסיה ריווה פז'בז'זנה 3 Przybrzezna 3 Riwa Bilinski Zysia
IMG0008 בילינסקי זיסיה אידה פז'בז'זנה 3 Przybrzezna 3 Ida Bilinski Zysia
IMG0008 בילינסקי זלמן אברם אנטונובקה Antonowka Abram Bilinski Zelman
IMG0012 בילינסקי מוישה מינדלה יאגלונוסקה 5 Jagiellonska 5 Mindla Bilinski Mojsze
IMG0003 ביצ'ק חנה גרש מאי ה-3 9 3 Maja 9 Gersz Byczek Chana
IMG0003 ביק אליעזר לוווה חמילנה 3 Chmielna 3 Lowa Byk Eliezer
IMG0002 ביקסגורין שיה הרש הלרה 14 Hallera 15 Hersz Biksgorin Szaja
IMG0012 בלוז זייבל יוחבד ב. יוסלביצ'ה B.Joselewicza Jochwed Bluz Zajwel
IMG0002 בלונדמן גדל חנה מאי ה-3 3 Maja Chana Blondman Gdal
IMG0005 בלייווייס בער חסיה סנטורסקה 9 Senatorska 9 Chasia Blejwajs Ber
IMG0005 בליישטיין נחמיה ברוניה הלרה 34 Hallera 34 Bronia Blajsztejn Nchemia
IMG0012 בליך בורוך פסיה וורטובה 3 Wartowa 3 Pesia Blich Boruch
IMG0002 בס אברום אדזיה פוצ'טובה 5 Pocztowa 5 Edzia Bass Awrum
IMG0014 בס אברום הרש זאולק שקולני 14 Zaulek Szkolny 14 Hersz Bas Awrum
IMG0014 בס חיים-הרש שמעון, אברום שבצ'נקי 18 Szewczenki 18 Szymon, Awrum Bas Chaim-Hersz
IMG0002 בסיס זלמן אתלה קורזניובסקוגו 9a Korzeniowskiego 9a Etla Basis Zelman
IMG0034 בקוביצקי בער גיטלה זדולבונוב Zdolbunow Gitla Bakowiecki Ber
IMG0003 בקימר בינם דבוירה קרוטקה 8 Krotka 8 Dwojra Bakimer Binem
IMG0014 בקר עזריאל מ. פוחה 34 M.Focha 34 Azriel Bakar
IMG0014 בקר הרש פייסח ב. יוסלביצ'ה 42 B.Joselewicza 42 Pejsach Bekker Hersz
IMG0014 בקר צבי פייגה ב. יוסלביצ'ה 21 B.Joselewicza 21 Fejga Bekker Cwi
IMG0008 בראט חיים רוזה סקוסנה 10 Skosna 10 Roza Brat Chaim
IMG0010 ברג לייזור חנה דוביצקוגו Dubieckiego Chana Barag Lejzor
IMG0032 ברגד אברום יעקוב קסיאז'צה 15 Ksiazeca 15 Jakub Bargad Awrum
IMG0036 ברגר מלה דובנו Dubno Mala Breger
IMG0014 ברגר איצק-לייב נוטה קורנין Kornin Nuta Berger Icek-Lejb
IMG0014 ברגר דוד בסיה חמילנה 2א' Chmielna 2a Basia Berger Dawid
IMG0014 ברגר יוינה חיים שבצ'נקי 81 Szewczenki 81 Chaim Breger Jojna
IMG0010 ברגר שמעון סרול פוניאטובסקוגו 173 Poniatowskiego 173 Srul Berger Szymon
IMG0012 ברוד סרול בנימין פילסודסקוגו 32 Pilsudskiego 32 Beniamin Brud Srul
IMG0005 ברונפינברנר מוישה איצחוק ליטבסקה 12 Litewska 12 Icchok Bronfinbrener Mojsze
IMG0021 ברונפן זליק מניה שבצ'נקי 7 Szewczenki 7 Mania Bronfen Zelik
IMG0012 ברונשטיין יונה איזק מיזוץ' Mizocz Izak Bronsztejn Jona
IMG0014 ברז חיים מויזש שבצ'נקי 59 Szewczenki 59 Mojzesz Baraz Ber
IMG0001 ברז מאיר אידה קוסטופול Kostopol Ida Berez Mejer
IMG0012 ברזנר חיים סרול מיזוץ' Mizocz Srul Berezner Chaim
IMG0011 ברחוב מוישה אידה דובנו Dubno Ida Barchow Mojsze
IMG0003 ברחמן יענקיל ציפה פוחה 13 Focha 13 Cypa Barchman Jankiel
IMG0008 ברטוך וולף רוחלה דברובסקוגו 16 Dabrowskiego 16 Ruchla Bertuch Wolf
IMG0006 ברי רובין איזק פילסודסקוגו 32 Pilsudskiego 32 Izak Bery Ruwin
IMG0006 ברי רובין רגינה פילסודסקוגו 32 Pilsudskiego 32 Regina Bery Ruwin
IMG0007 ברי רובין איזק פילסודסקוגו 32 Pilsudskiego 32 Izak Bery Ruwin
IMG0007 ברי רובין רגינה פילסודסקוגו 32 Pilsudskiego 32 Regina Bery Ruwin
IMG0001 ברינד חיים מוייזש ספוודזלצ'ה 6 Spoldzielcza 6 Mojzesz Brind Chaim
IMG0001 בריצ'קו איזק בסיה סשבצ'נקו 83 Szewczenki 83 Basia Bryczko Izak
IMG0014 בריצ'קו איצק מורדכי שבצ'נקי 83 Szewczenki 83 Mordchaj Bryczko Icek
IMG0014 בריק פייבל פרוים פוניאטובסקוגו 83 Poniatowskiego 83 Froim Bryk Fajwel
IMG0014 בריקמן לייזור הינדה שבצ'נקי 59 Szewczenki 59 Hinda Brykman Lejzor
IMG0014 ברלס בר אליהו שקולנה 11 Szkolna 11 Eliau Barlas Ber
IMG0036 ברם דוויד אניה סטפן Stepan Enia Baram Duwid
IMG0012 ברמק אלקה גיטלה סנטורסקה 4 Senatorska 4 Gitla Barmak Elka
IMG0001 ברנבלום בורוך גנסיה דיוויזיה ה-13 20 13 Dywizji 20 Gnesia Berenblum Boruch
IMG0004 ברנבלום בלום גילה מאי ה-3 26 3 Maja 26 Gila Berenblum Abram
IMG0004 ברנשטיין איצק-מאיר מניה דיוויזיה 20 13 Dywizji 20 Mania Berensztejn Icek-Mejer
IMG0001 ברנשטיין יואל גנציה סלובצקוגו 13 Slowackiego 13 Gnecia Berensztajn Joel
IMG0003 ברנשטיין נחמיה וולף הנדלובה 15 Handlowa 15 Wolf Berensztejn Nchemia
IMG0006 ברנשטיין סרול-מוישה בר ליטבסקה 8 Litewska 8 Ber Berensztejn Srul-Mojsze
IMG0012 ברנשטיין שיינדלה יוזף פרצה 83 Pereca 83 Jozef Berensztejn Szejndla
IMG0014 ברסלרמן סרול שמול סקורופקי 2 Skoropki 2 Szmul Breslerman Srul
IMG0003 ברץ הרש שרה פשנה 3 Pszenna 3 Sara Barac Hersz
IMG0001 ברצוב אנשל אדה לובומירק Lubomirek Ada Berczow Anszel
IMG0001 ברצוב אנשל לובומירק Lubomirek Lusia Berczow Anszel
IMG0010 ברקר-קויפמן מוטל בסיה ב. יוסלביצ'ה 15 B.Joselewicza 15 Basia Braker-Kojfman Motel
IMG0002 גאמר מוישה זלמן טוצ'ין Tuczyn Zelman Gamer Mojsze
IMG0017 גביון מוישה-אייזיק איצחוק צמנטרנה 18 Cmentarna 18 Jcchok Gabiun Mojsze-Ajzik
IMG0013 גדלשטיין אייזיק זלאטה דברוסקוגו Dabrowskiego Zlata Gladsztejn Ajzyk
IMG0017 גדנסקי מאיר יוזף ב. יוסלביצ'ה 69 B.Joselewicza 69 Jozef Gdanski Mejer
IMG0004 גוז אברום לאה פוניאטובסקוגו 92 Poniatowskiego 92 Leja Guz Awrum
IMG0004 גוז זיסיה צירלה סקורופקי 4 Skorupki 4 Cyrla Guz Zysia
IMG0017 גוז לוי דוד פוניאטובסקוגו 94 Poniatowskiego 94 Dawid Guz Lewi
IMG0001 גוז מוישה ריבה וורקוביצ'ה Warkowicze Riwa Guz Mojsze
IMG0011 גוז שמול בנימין זבולדונוב Zdolbunow Beniamin Guz Szmul
IMG0007 גוחמן פייסח ארון שבצ'נקי 73 Szewczenki 73 Aron Gochman Pejsach
IMG0018 גוטליב פייגה גנסיה מינסקה 17 Minska 17 Gnesia Gotlib Fejga
IMG0021 גוטמן מויזש רחל ב. יוסלביצ'ה B.Joselewicza 45 Rachel Gotman Mojzesz
IMG0002 גויכרח יוזף דוד וויספאסקוגו 3 Wyspianskiego 3 Dawid Gojchrach Jozef
IMG0006 גולדברג יעקוב ארון קז'יווה 26 Krzywa 26 Aron Goldbarg Jakub
IMG0007 גולדברג יעקוב ארון קז'יבה 26 Krzywa 26 Aron Goldbarg Jakub
IMG0018 גולדמן יונסן אושר פוניאטובסקוגו 9 Poniatowskiego 9 Uszer Goldman Jonasan
IMG0032 גולדמן מיכל שימחה ב. יוזלביצ'ה 45 B.Joselewicza 45 Symcha Goldman Michel
IMG0007 גולדנגורין אובשיה סורה סנטורסקה 22 Senatorska 22 Sura …Owszyja
IMG0001 גולדפלד גרש גיטלה הלרה 67 Hallera 67 Gitla Goldfeld Gersz
IMG0017 גולדפלד זיסיה יוסף שבצ'נקי 40 Szewczenki 40 Josef Goldfeld Zisia
IMG0002 גולדשטיין איגור הלרה 7 Hallera 7 Igor Goldsztejn Michal
IMG0017 גולדשטיין בניימין מנדל קסיאז'צה 14 Ksiazeca 14 Mendel Goldsztejn Beniamin
IMG0017 גולדשטיין מויזש מייטה שפיטלנה 27 Szpitalna 27 Mejta Goldsztejn Mojzesz
IMG0017 גולוד יעקוב איצחוק מיצקביצ'ה 95 Mickiewicza 95 Icchok Golod Jakub
IMG0008 גולוד פייסח בורוך בלינסקוגו 3 Balinskiego 3 Boruch Golod Pejsach
IMG0006 גוצ'מן אושר ארון שבצ'נקי 73 Szewczenki 73 Aron Gochman Pejsach
IMG0017 גוצ'מן מ. ארון ב. יוסלביצ'ה 29 B.Joselewicza 29 Aron Gochman M.
IMG0018 גוצ'מן שלומה לייב ויסוקה 3 Wysoka 3 Lejb Gochman Szloma
IMG0011 גורביץ אייזק אסתר קורזץ Korzec Ester Gurwic Ajzyk
IMG0002 גורביץ סרול פולה הלרה 22 Hallera 22 Pola Gurwic Srul
IMG0002 גורודינסקי לב מיכל פוחה 26 Focha 26 Michal Gorodynski Lew
IMG0002 גורודינסקי לב צלינה פוחה 26 Focha 26 Celina Gorodynski Lew
IMG0017 גורודצר יעקוב פינחוס מאי ה-3 9 3 Maja 9 Pinchos Gorodecer Jakub
IMG0012 גורטנברג מוישה גניה פוחה 18 Focha 18 Genia Gurtenberg Mojsze
IMG0012 גורים זלמן הניה פוחה 7 Focha 7 Henia Gorim Zelman
IMG0002 גורין שמול מוישה מאי ה-3 199 3 Maja 199 Mojsze Goryn Szmul
IMG0002 גורין שמול אדה מאי ה-3 199 3 Maja 199 Ada Goryn Szmul
IMG0034 גורינגוט שיה צ'רנה פוניאטובסקוגו 134 Poniatowskiego 134 Czerna Goringut Szaja
IMG0017 גורינשטיין לייזור שלומה, סימה פוניאטובסקוגו Poniatowskiego Szloma, Sima Gorinsztejn Lejzor
IMG0003 גורן יוסיף אסתר קוסטופול Kostopol Ester Goren Josif
IMG0002 גורן יענקל ציפוירה קוסטופול Kostopol Cypojra Goren Jankiel
IMG0034 גורנבוך אבא אידל קלבן Klewan Idel Gorenbuch Aba
IMG0001 גורנשטיין איצק לאה לוונזונה 13 Lewenzona 13 Leja Gorensztejn Icek
IMG0001 גורנשטיין איצק אניה לוונזונה 13 Lewenzona 13 Enia Gorensztejn Icek
IMG0012 גורנשטיין אלה חיה ווסולה 4 Wesola 4 Chaja Gorensztejn Ela
IMG0003 גורנשטיין בנציון דניאל דיוויזיה ה-13 10 13 Dywizji 10 Daniel Gorensztejm Bencjon
IMG0007 גורנשטיין חיים דוד מיצקביצ'ה 9 Mickiewicza 9 Dawid …Chaim
IMG0013 גורסקי ולודימירז' הלינה בלודוב Bludow Halina Gorski Wlodzimierz
IMG0017 גורפינקל מנדל לאה מינסקה 9 Minska 9 Leja Gurfinkiel Mendel
IMG0017 גורפינקל מנדל טויבה מינסקה 9 Minska 9 Tojba Gurfinkiel Mendel
IMG0032 גורפינקל סרול אברום שבצ'נקי 95 Szewczenki 95 Awrum Gurfinkiel Srul
IMG0003 גחפנבוים יעקוב ריווה לודוויפול Ludwipol Riwa Gechfenbojm Jakub
IMG0001 גחפנבוים מלך מנדל הושצ'ה Hoszcza Mendel Gechfenbojm Melach
IMG0017 גיבור יענקיל בייניש פז'יבז'נה 3 Przybrzezna 3 Bejnisz Gibor Jankiel
IMG0032 גיט לייב זליק אובוודובה 11 Obwodowa 11 Zelik Git Lejb
IMG0017 גיטל פייסח ארון סטארי רינוק 41 Stary Rynek 41 Aron Gitel Pejsach
IMG0021 גיטלמן רפאל מורדכי שבצ'נקי 93 Szewczenki 93 Mordchaj Gitelman Rafael
IMG0001 גייזר בניה פרלה מאי ה-3 53 3 Maja 53 Perla Gajzer Benia
IMG0002 גייפמן מוישה חיים סרני Sarny Chaim Gejfman Mojsze
IMG0008 גיל מוישה לאה גלינס צ'סקי Glinsk Czeski Leja Gil Mojsze
IMG0008 גילבורד סלומון לידיה פוחה 8 Focha 8 Lidia Gilburd Salomon
IMG0007 גילברג(?) יוסיף גרשון סנטורסקה Senatorska 10 Gerszon …Josif
IMG0002 גימברג חיים איזראל פוחה 6 Focha 6 Izrael Gimberg Chaim
IMG0006 גימברג שימחה אלוי נובי דבור Nowy Dwor Eloi Gimberg Symcha
IMG0007 גימברג שימחה אלוי נובי דבור Nowy Dwor Eloi Gimberg Symcha
IMG0004 גירוביץ' וולף סובל דברובסקוגו Dabrowskiego Sobel Gierowicz Wolf
IMG0011 גירשפלד זייליק איצק טוצ'ין Tuczyn Icek Girszfeld Zejlik
IMG0002 גכפנבוים חיים מאיר בוחרין Buhryn Mejer Gechfenbojm Chaim
IMG0010 גלדשטיי פלק רחלה זדולבונוב Zdolbunow Rachela Gladsztej Falek
IMG0018 גלדשטיין שמעון וולף סינקביצ'ה 5 Sienkiewicza 5 Wolf Gladsztejn Szymon
IMG0006 גלוזבנד אושר סורה פרצה 45 Pereca 47 Sura Gluzband Uszer
IMG0008 גלוזברג מיכל אידל פז'בז'זנה 5 Przybzezna 5 Idel Gluzberg Michel
IMG0008 גלטמן יוסיף לאה ב. יוסלביצ'ה 12 B.Joselewicza 12 Leja Glatman Josif
IMG0008 גלינצמן וולף חיים גמינה 7 Gminna 7 Chaim Glincman Wolf
IMG0034 גלפרין יעקוב מאיה-בלומה קז'מיניץ Krzemieniec Maja-Bluma Galperin Jakob
IMG0008 גלפרין רבקה ארון הלרה 3 Hallera 3 Aron Galperin Rebeka
IMG0004 גלפרין שכנה איצחוק מאי ה-3 151 3 Maja 151 Icchok Galperin Szachna
IMG0004 גמברג נוחים פרלה לסי אוקראינקי Lesi Ukrainki Perla Gamberg Nuchim
IMG0007 גמפל(?) חיים לייב מורדקו בנדורסקוגו 4 Bandurskiego 4 Mordko …Chaim-Lejb
IMG0010 גמר איחל שיה ש. עליכם 23 Sz.Alejchem 23 Szyja Gamer Ichel
IMG0017 גמריל דוד צילה קז'יווה 6 Krzywa 6 Cyla Gemeril Dawid
IMG0013 גן גרש שניידר ציביה גמינה 7 Gminna 7 Sznajder Cywia Gen Gersz
IMG0017 גן הרש ריווה גמינה 5 Gminna 5 Rywa Gen Hersz
IMG0001 גולנברג יוזף שולים אלכסנדריה Aleksandria Szulim Golenberg Jozef
IMG0017 גנדלמן ארון אייזיק לווינזונה 32 Lewinzona 32 Ajzik Gandelman Aron
IMG0008 גניק מוישה עקיבה דברובסקוגו 6 Dabrowskiego 6 Akiwa Ganik Mojsze
IMG0018 גניק עקיבה עקיבה דברובסקוגו 7 Dabrowskiego 7 Akiwa Ganik Akiwa
IMG0017 גצ'מן לייזור איצחוק שקולנה 45 Szkolna 45 Icchok Gechman Lejzor
IMG0017 גצ'מן לייזור איצחוק שקולנה 45 Szkolna 45 Icchok Gechman Lejzor
IMG0017 גצ'מן מויזש איטה לודנה 10 Ludna 10 Ita Gechman Mojzesz
IMG0001 גקון חיה ביילה מאי ה-3 115 Bejla 3 Maja 115 Gakun Chaja
IMG0011 גקון מוישה אברם אוסטרוג נה הורינם Ostrog n/Horyniem Abram Gakun Mojsze
IMG0006 גרבר אובשיה מוישה מאי ה-3 110 3 Maja 110 Mojsze Garbar Owszyja
IMG0007 גרבר אובשיה מוישה מאי ה-3 110 3 Maja 110 Mojsze Garbar Owszyja
IMG0017 גרוד מויזש מיכל פרצה 69 Pereca 69 Michel Grud Mojzesz
IMG0004 גרויסבורד זסיה קיווה-ליפה לוצק Luck Kiwa-Lipa Grojsburd Mojsze
IMG0001 גרומן אברם-מושקו סרול פוצאיוב Poczajow Srul Gruman Abram-Moszko
IMG0014 גרוסמן דוד מורדקו ליטבסקה 14 Litewska 14 Mordko Grosman Dawid
IMG0005 גריב ארון יחיל מאי ה-3 177 3 Maja 177 Jechil Grib Aron
IMG0017 גריל יעקוב הרש רפורמצקה 19 Reformacka 19 Hersz Gryl Jakub
IMG0014 גרינברג ארון לאה שרוקה 6 Szeroka 6 Lea Grinberg Aron
IMG0008 גרינברג חיים הניה מאי ה-3 66 3 Maja 66 Henia Grinberg Chaim
IMG0018 גרינברג יוחל בער קורולנקו 6 Korolenko 6 Ber Grinberg Jochel
IMG0002 גרינברג לאה רייצה קובלסקה 6 Kowalska 6 Rajca Grinberg Leja
IMG0010 גרינוולד פינחוס ק. שרה קוסטופול Kostopol Sara Grinwald Pinchos K
IMG0001 גרינפלד איסק אסתר מאי ה-3 270 3 Maja 270 Ester Grinfeld Isak
IMG0036 גרינשפון חיים דובנו Dubno Chaim Grinszpun
IMG0006 גרינשפון אברום מנשה דברובסקוגו 53 Dabrowskiego 53 Mnasze Grinszpun Awrum
IMG0007 גרינשפון אברום מנשה דברוסקוגו 53 Dabrowskiego 53 Mnasze Grinszpun Awrum
IMG0008 גרינשפון אברם מוישה רוקיטנו Rokitno Mojsze Grinszpun Abram
IMG0008 גרינשפון איצקו מוישה מאי ה-3 203 3 Maja 203 Mojsze Grinszpun Icko
IMG0001 גרינשפון מוטל סורה קז'יבה Krzywa Sura Grinszpun Motel
IMG0001 גרינשפון מוטל יענקל קז'יבה Krzywa Jankiel Grinszpun Motel
IMG0007 גרינשפון מורדקו גדל לצ'נה 41 Laczna 41 Gdal …Mordko
IMG0013 גרינשפון ניסון אברם זיטין Zytyn Abram Grinszpun Nison
IMG0008 גרמן חונה רחלה קרוצ'ה 5 Krucza 5 Rachela German Chuna
IMG0010 גרמן סרול אברום וודוציאגובה Wodociagowa Awrum German Srul
IMG0013 גרצמן ברל סרול סרני Sarny Srul Garcman Berel
IMG0003 דודיק ארון אידה לגיונוב 51 Legionow 51 Ida Dodik Aron
IMG0003 דודיק וולף ציפה יאגלונסקה 25 Jagiellonska 25 Cypa Dodik Wolf
IMG0002 דולינקו יודל יובל מאי ה-3 161 3 Maja 161 Jowel Dolinko Judel
IMG0018 דומצקיר ארון ליפה סטודז'נה 11 Studzienna 11 Lipa Domckier Aron
IMG0018 דומצקיר ארון ליפה סטודז'נה 11 Studzienna 11 Lipa Domckier Aron
IMG0027 דומר שמול מיכל זמקובה Zamkowa Michel Dumer Szmul
IMG0027 דון מויזש חיים פוניאטובסקוגו 43 Poniatowskiego 43 Chaim Don Mojzesz
IMG0027 דוניץ מויזש קוליובה 10 Kolejowa 10 Mojzesz Duniec Mordko
IMG0001 דייטשמייסטר בוריס אלכסנדר קוסטופול Kostopol Aleksander Dajczmajster Boris
IMG0027 דינקו סרול מירים פוניטובסקוגו 32 Poniatowskiego 32 Miriam Dinko Srul
IMG0004 דנמן מאיר אובסיי פילסודסקוגו 32 Pilsudskiego 32 Owsiej Daneman Mejer
IMG0001 דנצקר שיה גיטלה סטודזנה 11 Studzienna 11 Gitla Danckier Szyja
IMG0021 דנקיר יעקוב פרוים שלום עליכם 13 Szaloma Alejchem 13 Froim Danckier Jakub
IMG0003 דקלבוים חיים פרידה יאגלונסקה 45 Jagiellonska 45 Frida Dekelbojm Chaim
IMG0018 דקלבוים מויזש פינחוס זיאזדובה 4 Zajazdowa 4 Pinchos Dekelbojm Mojzesz
IMG0027 דקלבוים מוניה פרלה שבצ'נקי 67 Szewczenki 67 Perla Dekelbojm Munia
IMG0034 דראך שמול צודיק Cudyk Drach Szmul
IMG0027 דרוקיר שרה, פינחוס ליטבסקה 8 Litewska 8 Sara, Pinchos Drukier Icchok
IMG0010 דרוקיר איצחוק שרה ליטבסקה 8 Litewska 8 Sara Drukier Icchok
IMG0018 דרוקיר מויזש מיכל מינסקה 20 Minska 20 Michel Drukier Mojzesz
IMG0010 דרזנר בורוך בסיה וויספיאנסקוגו 7 Wyspianskiego 7 Basia Derazner Boruch
IMG0010 דרלכטר לייב גיטלה אלקסנדריה Aleksandria Gitla Derlachter Lejb
IMG0002 דרצ'וולף מוישה ציפורה לגיונוב 26 Legionow 26 Cypojra Derchwolf Mojsze
IMG0011 הוניג אברם אברם הלרה 30 Hallera 30 Abram Honig Abram
IMG0001 הורודצר מוישה איצק לובומירסק Lubomirsk Icek Horodecer Mojsze
IMG0011 הימלפרב מאיר יענקיל טוצ'ין Tuczyn Jankiel Himelfarb Mejer
IMG0006 הירשביין רומן בלה חמילנה 5 Chmielna 5 Bela Hirszbejn Roman
IMG0007 הישביין רומן בלה חמלנה 5 Chmielna 5 Bela Hirszbejn Roman
IMG0027 הלפרין בער סרול שקולנה 47 Szkolna 47 Srul Halperin Ber
IMG0001 הנדלר אברום ריבקה מיז'ריץ' Miedzyrzec Riwka Hendler Awrum
IMG0004 הרמן אברם יעקוב זאמקובה 3 Zamkowa 3 Jakub Herman Abram
IMG0027 הרמן מורדקו סרול קלשטורנה 29 Klasztorna 29 Srul Herman Mordko
IMG0001 הרצבנד מטוס אוסקר מאי ה-3 136 3 Maja 136 Oskar Harcband Matus
IMG0027 וואסר לייב מוישה ליטבסקה 41 Litewska 41 Mojsze Waser Lejb
IMG0002 וווגמייסטר רוברט אלכסנדר דיוויזיה ה-13 43 13 Dywizji 43 Aleksander Wugmejster Robert
IMG0002 וווגמייסטר רוברט בוריס דיוויזיה ה-13 43 13 Dywizji 43 Borys Wugmejster Robert
IMG0027 וויבר יוסיף מיכל פוניאטובסקוגו 78 Poniatowskiego 78 Michel Wiber Josif
IMG0002 וויוואט מוישה בער קורזצ Korzec Ber Wiwat Mojsze
IMG0027 וויינר רחמיאל מורדקו, פתחיה קמינה 8 Kamienna 8 Mordko, Ptachia Wajner Rachmiel
IMG0012 וויניק שלומה חיה דברוסקוגו 27 Dabrowskiego 27 Chaja Winik Szloma
IMG0008 וויסוצקי ירוחם חנה הלרה 65 Hallera 65 Chana Wysocki Jeruchem
IMG0010 וולאך גדל ברקו ש. עליכם 32 Sz.Alejchem 32 Berko Wulach Gdal
IMG0027 וולאך פינחוס פניה ספולדז'לצה 5 Spoldzielcza 5 Pania Wulach Pinchos
IMG0003 וולדוקס שמעון בסיה גמינה 10 Gminna 10 Basia Waldoks Szymon
IMG0002 וולודרסקי סרול חיים צמטרנה 10 Cmentarna 10 Chaim Wolodarski Srul
IMG0002 ווסרמן יוזף איזק מיזוצ' Mizocz Izak Wasserman Jozef
IMG0027 ווסרמן יוס-בער ארון פרצה 55 Pereca 55 Aron Waserman Jos-Ber
IMG0010 ווסרמן מורדקו דוד הושצ'ה Hoszcza Dawid Waserman Mordko
IMG0012 ווצמן יענקיל סורה בלינסקוגו 8 Balinskiego 8 Sura Wacman Jankiel
IMG0002 ווצמן יענקל מוטל בלינסקוגו Balinskiego Motel Wacman Jankiel
IMG0010 ווקס יוסיף מוישה סטפן Stepan Mojsze Waks Josif
IMG0027 ווקס יענקיל ביילה, מויזש לוינזונה 35 Lewinzona 35 Bejla, Mojzesz Waks Jankiel
IMG0013 ווקס מיכל גיטלה קוסטופול Kostopol Gitla Waks Michel
IMG0027 ויגודמן מטסיה ריווה, פסיה שלום עליכם 38 Szloma Alejchem 38 Rywa, Pejsia Wygodman Matesia
IMG0027 וייטמן אארון-בער פנינה אברמוביצ'ה 8 Abramowicza 8 Pnina Wajtman Aron-Ber
IMG0004 וייטמן שפה ביילה וודוציאגובה 14 Wodociagowa 14 Bejla Wajtman Szepa
IMG0032 ויינר ויגדור אברהם סילנקה 3/5 Sielanka 3/5 Abraham Wajner Wigdor
IMG0021 ויינר חיים ביילה גרבניק 15 Grabnik 15 Bejla Wajner Chaim
IMG0014 ויינר יודקו שולים, צל לווינזונה 4 Lewinzona 4 Szulim, Cal Wajner Judko
IMG0027 ויינר יודקו צל, שולים לוינזונה 4 Lewinzona 4 Cal, Szulim Wajner Judko
IMG0003 ויינרמן פייגה ראיה פוחה 12 Focha 12 Raja Wajnerman Fejga
IMG0001 ויינשלבוים גרש מוישה חמילנה 10 Chmielna 10 Mojsze Wajnszelbojm Gersz
IMG0027 ויינשלבוים מוישה מאי ה-3 3 Maja Wajnszelbojm Mojsze
IMG0010 וייסבלאט שיה איחל רפורמצקה 10 Reformacka 10 Ichel Wajsblat Szaja
IMG0027 וייסבלאט שיה יחיאל רפורמצקה 10 Reformacka 10 Jechiel Wajsblat Szaja
IMG0027 וייסברג-ברץ וולף זלמן פילסודסקוגו Pilsudskiego Zalman Wajsberg-Barac Wolf
IMG0004 וייסשטיין ארון-יוס בסיה הלרה 28 Hallera 28 Basia Wajssztejn Aron-Jos
IMG0004 וייסשטיין ארון-יוס זלדה הלרה 29 Hallera 28 Zelda Wajssztejn Aron-Jos
IMG0010 וינוקור מורדקו חנה יאסנה 13 Jasna 13 Chana Winkour Jankiel
IMG0011 וינוקור נוסין לייב מאי ה-3 304 3 Maja 304 Lejb Winkour Nusin
IMG0034 ויצנודל אברם שואל רובנה Rowne Szoel Wicnudel Awram
IMG0004 ז'יטומירסקי לייב חיים בודקביצ'ה 8 Budkiewicza 8 Chaim Zytomirski Lejb
IMG0029 ז'יטומירסקי שמול שלומה חמילנה 20ה' Chmielna 20e Szloma Zytomirski Szmul
IMG0003 זובאטי קלמן איצחוק קוסטופול Kostopol Icchok Zubaty Kalman
IMG0032 זוסמן שמול שלום שבצ'נקי 83 Szewczenki 83 Szalom Zusman Szmul
IMG0005 זיידמן חיים מלה שקולנה 51 Szkolna 51 Mala Zajdman Chaim
IMG0029 זיידמן חיים מליה שקולנה 65 Szkolna 65 Malia Zajdman Chajm
IMG0005 זיידמן יודל דוויד לוונזונה 12 Lewenzona 12 Duwid Zajdman Judel
IMG0012 זיידמן שולים יענקיל לוונזונה 12 Lewenzona 12 Jankiel Zajdman Szulim
IMG0029 זיידמן שולים חיים לוינזונה 12 Lewinzona 12 Chaim Zajdman Szulim
IMG0004 זייף הרש ברוכה פילסודסקוגו 32 Pilsudskiego 32 Brucha Zejf Hersz
IMG0004 זילברפרב דוד דברה זבלוסקוגו 7 Zablockiego 7 Dwera Zilberfarb Dawid
IMG0012 זינגר זיס מוישה מיצקביצ'ה 134 Mickiewicza 134 Mojsze Zynger Zys
IMG0012 זינמן שיה דבוירה מיז'ריץ' Miedzyrzec Dwojra Zinman Szyja
IMG0028 זיסבלאט מויזש ארון, דינה, דוד ב. יוסלביצ'ה 15 B. Joselewicza 15 Aron, Dina, Dawid Zisblat Mojzesz
IMG0029 זלץ וולף זלמן שלום עליכם 29 Szalom Alejchem 29 Zelman Zalc Wolf
IMG0001 זלצמן אטלה יענקל אוסטרוגסקיח 8 Ostrogskich 8 Jankiel Zalcman Etla
IMG0002 זלצמן ארון בורוך זלוטה 13 Zlota 13 Boruch Zalcman Aron
IMG0002 זלצמן ארון שיינה זלוטה 13 Zlota 13 Szejna Zalcman Aron
IMG0002 זלצמן ארון אובשיה זלוטה 13 Zlota 13 Owszyja Zalcman Aron
IMG0004 זלצמן ברקו ריווה זדולבונובסקה 3 Zdolbunowska 3 Riwa Zalcman Berko
IMG0001 זלצמן דוד מירלה פוניאטובסקוגו 108 Poniatowskiego 108 Mirla Zalcman Dawid
IMG0002 זלצמן טויבה חיה פוחה 16 Focha 16 Chaja Zalcman Tojba
IMG0002 זלצמן טויבה ריווה פוחה 16 Focha 16 Riwa Zalcman Tojba
IMG0010 זלצמן יוס שבע אובוזובה 16 Obozowa 16 Szewa Zalcman Jos
IMG0004 זלצמן סמואל זופיה סקורופקי 10 Skorupki 10 Zofia Zalcman Samuel
IMG0012 זפרן הרש אספיר ווזקה 4 Wazka 4 Esfir Zafran Hersz
IMG0029 זפרן סיפה סוניה גלינקי Glinki Sonia Zafran Siepa
IMG0020 זקצר מויזש הרש אברמוביצ'ה 15 Abramowicza 15 Hersz Zekcer Mojzesz
IMG0003 חזין יפים איזק זליונה 5 Zielona 5 Izak Chasin Jefim
IMG0003 חזנצ'וק מורדקו שמול הלרה 34 Hallera 34 Szmul Chazanczuk Mordko
IMG0030 חזנצ'וק פינחוס יוס ווזקה 11 Wazka 11 Jos Chazanczuk Pinchos
IMG0010 חיגיר יענקיל חיים אלקסנדריה Aleksandria Chaim Chygier Jankiel
IMG0029 חייזיק שיה בסיה ויסוקה 2/3 Wysoka 2/3 Basia Chajzik Szyja
IMG0029 חייט איצחוק בער מינסקה 6 Minska 6 Ber Chait Icchok
IMG0002 חמלניצקי יעקוב ריווה שבצ'נקי 79 Szewczenki 79 Riwa Chmielnicki Jakub
IMG0001 חמר איצק יוזף יאגלונסקה 45 Jagiellonska 45 Jozef Chamer Icek
IMG0030 חרב מויזש איצחוב לוינזונה 27 Lewinzona 27 Icchob Charab Mojzesz
IMG0012 חרונציס יענקיל ביילה שבצ'נקי 37 Szewczenki 37 Bejla Charoncis Jankiel
IMG0011 חרל לייב מאיר שבצ'נקי 13 Szewczenki 13 Mejer Charal Lejb
IMG0029 חרל לייב מויזש שבצ'נקי 13 Szewczenki 13 Mojzesz Charal Lejb
IMG0011 חרל מוישה חנה מיצקביצ'ה 67 Mickiewicza 67 Chana Charal Mojsze
IMG0006 חרמוי זלמן אסתרה מאי ה-3 110 3 Maja 110 Estera Chramoj Zelman
IMG0006 חרמוי חיים-בר גרש ציחה 4 Cicha 4 Gersz Chramoj Chaim-Ber
IMG0029 חרשק ארון חיים קסיאז'צה 8 Ksiazeca 8 Chaim Charszak Aron
IMG0008 חרשק וולף פסיה קסיאז'צה 8 Ksiazeca 8 Pesia Charszak Wolf
IMG0006 חרשק פינחוס איצק קסיאזצה 8 Ksiazeca 8 Icek Charszak Pinchos
IMG0006 חרשק פינחוס גדל קסיאזצה 8 Ksiazeca 8 Gdal Charszak Pinchos
IMG0007 חרשק פינחוס איצק קסיאז'צה 8 Ksiazeca 8 Icek Charszak Pinchos
IMG0007 חרשק פינחוס גדל קסיאז'צה 8 Ksiazeca 8 Gdal Charszak Pinchos
IMG0010 חרשק שיה חיים קסיאז'צה 8 Ksiazeca 8 Chaim Charszak Szyja
IMG0004 טאובס לזר יעקוב מאי ה-3 75 3 Maja 75 Jakub Taubes Lazar
IMG0004 טאובס לזר פינחוס מאי ה-3 76 3 Maja 75 Pinchos Taubes Lazar
IMG0030 טופור זליק אושר פרצה 81 Pereca 81 Uszer Topor Zelik
IMG0001 טוקרצ'יק מיחל סרפימה מאי ה-3 175 3 Maja 175 Serafima Tokarczyk Michal
IMG0004 טורוק מוישה יעקוב מאי ה-3 30 3 Maja 30 Jakub Turok Mojsze
IMG0030 טיטון ארון דוציה פוניאטובסקוגו 102 Poniatowskiego 102 Docia Titun Aron
IMG0034 טייטלמן אבא חוה-שיינדלה קז'מיניץ Krzemieniec Chawa-Szejndla Tejtelman Aba
IMG0001 טמרין בוריס איטה אוחוצקוגו 4 Ochockiego 4 Ita Tamarin Borys
IMG0030 טסלר חיים גניה זיאזדובה 4 Zajazdowa 4 Genia Tesler Chaim
IMG0030 טסלר יחיאל יהושוע לוינזונה 31 Lewinzona 31 Jehoszua Tesler Jcchiel
IMG0004 טקאץ' אידל מוישה פוניאטוסקוגו 204 Poniatowskiego 204 Mojsze Tkacz Idel
IMG0006 טקסר יוזף איזבלה דיוויזיה ה-13 4 13 Dywizji 4 Izabela Takser Jozef
IMG0004 טרגוביצקה חנה ליבה מיצקביצ'ה 5 Mickiewicza 5 Liba Targowiecka Chana
IMG0002 טרוחלה וולה ביילה מיזוצ' Mizocz Bejla Truchla Wella
IMG0030 טרושינסקה לרנר חיים (אפוטרופוס) חמילנה 10 Chmielna 10 Lerner Chajm Truszynska
IMG0005 טשמן חיים חנה פוניאטובסקגו 104 Poniatowskiego 104 Chana Taszman Chaim
IMG0034 טשמן יודה הרץ וירזצחוב Wierzchow Herc Taszman Juda
IMG0001 יאגודזינסקי קונסטנטין ג'רזי קופרניקה 11 Kopernika 11 Jerzy Jagodzinski Konstantyn
IMG0034 יאוויץ זוס סורה פוצ'טובה 6 Pocztowa 6 Sura Jawic Zus
IMG0002 יוגליס חוה ריבה שקולנה 52 Szkolna 52 Riwa Joglis Chawa
IMG0030 יוז מויזש הרץ מאי ה-3 203 3 Maja 203 Herc Juz Mojzesz
IMG0030 יוזלבסקי איצחוק יום-טוב ב. יוזלביצ'ה 31 B.Joselewicza 31 Jom-Tow Juzelewski Icchok
IMG0008 יוזלבסקי איצק ריווה פלאץ חדלובי 11 Plac Handlowy 11 Riwa Jozelewski Icek
IMG0001 יוליוש מיכל מאי ה-3 106 3 Maja 106 Michal … Juliusz
IMG0012 יוניק שולים ריווה מאי ה-3 78 3 Maja 78 Riwa Junik Szulim
IMG0008 יוספסברג סלומון אנטוניה שבצ'נקי 95 Szewczenki 95 Antonina Josefsberg Salomon
IMG0001 יורובסקי אושר ינוח בלינסקיגו 42 Balinskiego 42 Enoch Jurowski Oszer
IMG0010 יושטיין שמעון מוישה חושצ'ה Hoszcza Mojsze Jusztejn Szymon
IMG0006 יושטיין שמרל איצק ש. אלייכמה 19 Sz.Alejchema 19 Icek Jusztejn Szmerel
IMG0003 כץ זלמן שנדלה אברמוביצ'ה 8 Abramowicza 8 Szendla Kac Zelman
IMG0003 כץ זלמן גרש אברמוביצ'ה 8 Abramowicza 8 Gersz Kac Zelman
IMG0020 כץ זלמן הרש, סורה אברמוביצ'ה 8 Abramowicza 8 Hersz, Sura Kac Zelman
IMG0030 כץ פסחיה בסיה, רוחל הלרה 25 Hallera 25 Basia, Ruchel Kac Psachia
IMG0030 כץ רובים חיה פוניטובסקוגו 187 Poniatowskiego 187 Chaja Kac Ruwim
IMG0008 כץ רובין חיה פוניאטובסקוגו 187 Poniatowskiego 187 Chaja Kac Ruwin
IMG0008 כץ רובין יענקיל פוניאטובסקוגו 187 Poniatowskiego 187 Jankiel Kac Ruwin
IMG0003 לאיברוגין גרש נחמן ב. יוזלביצ'ה 65 B.Joselewicza 65 Nachman Lajbgorin Gersz
IMG0003 לאיברוגין גרש יוס ב. יוזלביצ'ה 65 B.Joselewicza 65 Jos Lajbgorin Gersz
IMG0030 לב זליק שלומה ריבנה 2 Rybna 2 Szloma Lew Zelik
IMG0030 לוביץ' יענקיל מאיר שקולנה 3 Szkolna 3 Mejer Lubicz Jankiel
IMG0004 לוזרזון ברל גרשון סנאטורסקה 4 Senatorska 4 Gerszon Luzerzon Berel
IMG0030 לוזרזון סוניה בער סנטורסקה Senatorska Ber Luzerzon Sonia
IMG0012 לויבסקי גרש סמסון סרני Sarny Samson Lojewski Gersz
IMG0030 לוינזון שואל בער-מ. שבצ'נקי 28 Szewczenki 28 Ber-M. Lewinzon Szoel
IMG0004 לופטה אייזיק שלמה פילסודסקוגו 32 Pilsudskiego 32 Szloma Lopata Ajzyk
IMG0004 לוקש ניסון יוזף אוסטרוג Ostrog Jozef Lukacz Nison
IMG0003 לוריס פייסח איזק מיצקביצ'ה 10 Mickiewicza 10 Izak Luris Pejsach
IMG0031 לטניק יוזף שולים פוניאטובסקוגו 179 Poniatowskiego 179 Szulim Latnik Jozef
IMG0030 לטניק שמול יוסיף שלום עליכם 28 Szaloma Alejchem 28 Josif Latnik Szmul
IMG0009 ליברטוב יוזף שפרינציה אלקסנדריה Aleksandria Szpryncia Libertow Jozef
IMG0008 ליברמן איצחוק יוזף פוניאטובקוגו 109 Poniatowskiego 109 Jozef Liberman Icchok
IMG0012 ליברמן יענקיל בסיה הלרה 41 Hallera 41 Basia Liberman Jankiel
IMG0006 ליברמן מרק ייטה פרצה 89 Pereca 89 Jetta Liberman Marek
IMG0007 ליברמן מרק יאטה פרצה 89 Pereca 89 Jetta Liberman Marek
IMG0004 ליבשה עלישה איצחוק פיקרסקה 26 Piekarska 26 Icchok Liwsza Elisza
IMG0012 ליבשה צלאל בסיה לגיונוב 6 Legionow 6 Basia Liwsza Calel
IMG0003 ליוונזון שואל גניה שבצ'נקי 28 Szewczenki 28 Genia Liwenzon Szoel
IMG0006 ליטבק צל אושר מאי ה-3 60 3 Maja 60 Uszer Litwak Cal
IMG0007 ליטבק צל אושר מאי ה-3 60 3 Maja 60 Uszer Litwak Cal
IMG0036 לייבגורין זייליג פייסח דיאטקביצ'ה Diatkiewicze Pejsach Lejbgorin Zejlig
IMG0031 לייבגורין זליק פייסח שבצ'נקי 67 Szewczenki 67 Pejsach Lejbgorin Zelik
IMG0003 לין גיטלה הרש וורקוביצ'ה Warkowicze Hersz Lyn Gitla
IMG0003 ליסק איצק מלכה חמילנה 34 Chmielna 34 Malka Lisak Icek
IMG0032 ליסק זיידל ריווה קרוצ'ה 7 Krucza 7 Rywa Lisak Zejdel
IMG0032 ליפ מאיר מאיר לודנה 46 Ludna 18 Mejer Lip Mejer
IMG0021 ליפקס איצחוק אשר ליטבסקה 62 Litewska 62 Aszer Lipkes Icchok
IMG0008 ליפשס מקסימיליאן ארנסטינה מיצקביצ'ה 4 Mickiewicza 4 Ernestyna Lifsches Maksymilian
IMG0025 לנגר חיים אברום פרצה 26 Pereca 26 Awrum Langer Chajm
IMG0006 לנגר יעקוב רוזה סנטורסקה 14 Senatorska 14 Roza Langer Jakub
IMG0006 לנגר יעקוב יהודית סנטורסקה 14 Senatorska 14 Jehudyt Langer Jakub
IMG0007 לנגר יעקוב רוזה סנטורסקה 14 Senatorska 14 Roza Langer Jakub
IMG0007 לנגר יעקוב יהודית סנטורסקה 14 Senatorska 14 Jehudyt Langer Jakub
IMG0030 לרנר איצחוק בצאלל סילנסקה 2 Sielanka 2 Bealel Lerner Icchok
IMG0030 לרנר לוי אברום גליניאנה 24 Gliniana 24 Awrum Lerner Lewi
IMG0030 לרנר לייזור בינם סילנסקה 2/4 Sielanska 2/4 Binem Lerner Lejzor
IMG0036 לרנר מיכל אברום זדולבונוב Zdolbunow Awrum Lerner Michel
IMG0002 לרנר צל מוישה דובנו Dubno Mojsze Lerner Cal
IMG0030 לשץ' יובל מלכה, אברום מיצקביצ'ה 27 Mickiewicza 27 Malka, Awrum Leszcz Jowel
IMG0009 מאירזון יוינה מוניה פז'יבז'נה 6 Przybrzezna 6 Munia Mejerzon Jojna
IMG0007 מאלאר חסקיאל פייגה הלרה 5 Hallera 5 Fejga …Chaskiel
IMG0004 מארקז דוויד פולה קלשטורנה 32 Klasztorna 32 Pola Marchacz Duwid
IMG0031 מויזנברג רובים חיים פרצה 69 Pereca 69 Chaim Mojzenberg Ruwim
IMG0034 מוצ'ניק מאיר חיניה הושצ'ה Hoszcza Chinia Mucznik Meir
IMG0031 מחלין מויזש מויזש,מישקה, סלובה דיוויזיה ה-13 35 13 Dywizji 35 Mojzesz, Miszka, Sluwa Machlin Mojzesz
IMG0012 מחליס מוישה לאה שבצ'נקי 55 Szewczenki 55 Leja Mechlis Mojsze
IMG0031 מיידלבוים הרש בת שבע מיצקביצ'ה 111 Mickiewicza 111 Batszewa Majdelbojm Hersz
IMG0031 מייטלר ארון-לייב זלמן פרצה 59 Pereca 59 Zelman Mejtler Aron-Lejb
IMG0023 מילטין בנציון שמול-יודה אברמוביצ'ה 11 Abramowicza 11 Szmul-Juda Milatin Bencjon
IMG0010 מילטין זאיוול מאיר מאי ה-3 404 3 Maja 404 Mejer Milatyn Zajwel
IMG0031 מילינבסקי הינוך שיפרה שבצ'נקי 31 Szewczenki 31 Szyfra Miliniewski Hejnoch
IMG0006 מילמייסטר יוזף יזחיאל הלרה 11 Hallera 11 Jezechiel Milmejster jozef
IMG0007 מילמייסטר יוזף יזכיאל הלרה 11 Hallera 11 Jezechiel Milmejster Jozef
IMG0021 מילמן יוזף דבוירה פוניאטובסקוגו 24 Poniatowskiego 24 Dwojra Milman Jozef
IMG0032 מיצר איצחוק מוישה שקולנה 17 Szkolna 17 Mojsze Micer Jcchok
IMG0005 מיקסקי אברם הלינה בנדורסקוגו 6 Bandurskiego 6 Halina Mirski Abram
IMG0007 מלמד בנציון רוחלה קלשטורנה 52 Klasztorna 52 Ruchla …Bencjon
IMG0007 מלמד בנציון חנה קלשטורנה 52 Klasztorna 52 Chana …Bencjon
IMG0009 מלמד יענקיל שמול ב. יוסלביצ'ה 26 B.Joselewicza 26 Szmul Melamed Jankiel
IMG0023 מלמד יענקיל שמול ב. יוסלביצ'ה B.Joselewicza Szmul Melamed Jankiel
IMG0031 מלמד יענקיל ארון ספולדז'לצ'ה 5 Spoldzielcza 5 Aron Melamed Jankiel
IMG0006 מלמד מוישה איטה שבצ'נקי 79 Szewczenki 79 Ita Melamed Mojsze
IMG0007 מלמד מוישה איטה שבצ'נקי 79 Szewczenki 79 Ita Melamed Mojsze
IMG0011 מלמד שבע רייזלה מיצקביצ'ה 19 Mickiewicza 19 Rejzla Melamed Szewa
IMG0001 מלר דוד לובה ליטבסקה 13 Litewska 13 Luba Malar Dawid
IMG0009 מנדל לייב שמול הנדלובה 11 Handlowa 11 Szmul Mandel Lejb
IMG0009 מנדל לייב שפירו-שלומה הנדלובה 11 Handlowa 11 Szapiro Szloma Mandel Lejb
IMG0031 מרגוליס ארון פוניטובסקוגו 32 Poniatowskiego 32 Aron Margulis
IMG0008 מרגוליס ארון אטלה ב. יוסלביצ'ה 52 B.Joselewicza 52 Etla Margulis Aron
IMG0023 מרגוליס ארון חנה ב. יוסלביצ'ה 48 B.Joselewicza 48 Chana Margulis Aron
IMG0005 מרגוליס גדל איצחוק לגיונוב 42 Legionow 42 Icchok Margulis Gdal
IMG0008 מרגוליס יוזף חיה דז'יקה 5 Dzika 5 Chaja Margulis Jozef
IMG0002 מרגוליס מויזש יאנינה מאי ה-3 55 3 Maja 55 Janina Margulis Mojzesz
IMG0009 מרחץ' מנדל ביילה קלשטונה 38 Klasztorna 38 Bejla Marchacz Mendel
IMG0003 נולמן סרול ברל מיזוצ' Mizocz Berl Nulman Srul
IMG0023 נחשן מיכל שמול זבלוצקוגו 15 Zablockiego 15 Szmul Nachszan Michel
IMG0003 נימיץ פרוים חוה מאי ה-3 110 3 Maja 110 Chawa Nimiec Froim
IMG0006 ניסנגולץ אברם חנה וורטובה 47 Wartowa 47 Chana Nisengolc Abram
IMG0007 ניסנגולץ אברם חנה ורטובה 47 Wartowa 47 Chana Nisengolc Abram
IMG0010 ניסנגולץ מנדל שולמית צרקובנה 5 Cerkiewna 5 Sulamit Nisengolc Mendel
IMG0003 נירנשטיין בריש חיה זליונה 3 Zielona 3 Chaja Nirensztejn Berisz
IMG0023 סגל רייזלה חוה, דינה שבצ'נקי 71 Szewczenki 71 Chawa, Dina Segal Rejzla
IMG0007 סוויצ'אר ארון ריווה דיוויזיה ה-13 17 13 Dywizji 17 Riwa Swiczar Aron
IMG0006 סוויצ'ר ארון ריווה דיוויזיה ה-13 17 13 Dywizji 17 Riwa Swiczar Aron
IMG0010 סוחצ'וק מוטל מרגוליה בלינסקוגו 4 Balinskiego 4 Margolia Sucharczyk Motel
IMG0003 סוחרצ'וק איזראל יוזף מאי ה-3 134 3 Maja 134 Jozef Sucharczuk Inda
IMG0023 סוחרצ'וק ארון ריווה לגיונוב 4 Legionow 4 Rywa Sucharczyk Aron
IMG0002 סוחרצ'וק בוריס גולדה מאי ה-3 136 3 Maja 136 Golda Sucharczuk Borys
IMG0035 סולצמן יעקוב מאיר רוקיטנו Rokitno Mejer Solcman Jakow
IMG0012 סוסיד יוסיף איזק שקולנה 9 Szkolna 9 Izak Susid Josif
IMG0023 סוסיד מאיר בת שבע אוחוצקוגו 7 Ochockiego 7 Batszewa Susid Mejer
IMG0004 סוסיד עזריאל גרץ מאי ה-3 205 3 Maja 205 Gerc Susid Azriel
IMG0023 סטארץ מויזש רחל מיצקביצ'ה 67 Mickiewicza 67 Rachel Starec Mojzesz
IMG0021 סטפק שימחה מאיר שלום עליכם 5 Szaloma Alejchem 5 Meir Stepak Simcha
IMG0035 סטפק שימחה בנימין שלום עליכם Szalom Alejchem Beniamin Stepak Symcha
IMG0004 סימה לייביש אברום פיקרסקה 28 Piekarska 28 Awrum Sima Lejbisz
IMG0004 סיניצר סרול נוחים הלרה 21 Hallera 21 Nuchim Sinicer Srul
IMG0004 סיניצר סרול קלרה הלרה 21 Hallera 21 Klara Sinicer Srul
IMG0009 סלובודזינסקי ארון יעקוב ב. יוסלביצ'ה 43 B.Joselewicza 43 Jakub Slobodzinski Aron
IMG0023 סלובודיאנסקי שמעון זמקובה 3 Zamkowa 3 Szymon Slobodianski
IMG0023 סלובודינסקי ארון יוינה ב. יוסלביצ'ה 43 B.Joselewicza 43 Jojna Slobodinski Aron
IMG0036 סליבקה אביגדור יוס וואקוביצ'ה Warkowicze Jos Sliwaka Awigdor
IMG0023 סמולה גדל רחל, אלקונה ניצלה 9 Niecala 9 Rachel,Elkuna Smola Gdal
IMG0010 סמולה חיים-וולף איזק הושצ'ה Hoszcza Izak Smola Chaim-Wolf
IMG0023 סמולר איצחוק רייזלה שבצ'נקי 3 Szewczenki 3 Wolf Smolar Icchok
IMG0009 סמירן חנה חיים מאי ה-3 264 3 Maja 264 Chaim Semiren Chana
IMG0023 סמירן חנה חיים מאי ה-3 264 3 Maja 264 Chaim Semiren Chana
IMG0006 סמסון גרש מוישה ליטבסקה 7 Litewska 7 Mojsze Samson Gersz
IMG0007 סמסון גרש מוישה ליטבסקה 7 Litewska 7 Mojsze Samson Gersz
IMG0023 סנדומירסקי אייזיק פייבל אברמוביצ'ה 6 Abramowicza 6 Fajwel Sandomirski Ajzik
IMG0006 ספקטור אלה רוחלה מאי ה-3 3 Maja Ruchla Spektor Ela
IMG0009 ספקטור מוישה גרשון צמנטרנה 30 Cmentarna 30 Gerszon Spektor Mojsze
IMG0005 פאסלר לאון אדוורד הלרה 52 Hallera 52 Edward Fasler Leon
IMG0024 פודזמצ'ר אברום ציפורה, בניימין גסיה 3 Gesia 3 Cipora, Beniamin Podzamczer Awrum
IMG0023 פודיסוק מנשה ביילה שבצ'נקי 81 Szewczenki 81 Bejla Podysok Menasze
IMG0023 פוז'נסקי בער הינוח פרצה 67 Pereca 67 Hejnoch Poznanski Ber
IMG0024 פוחלי בורוך יהושוע מידלרנה 25 Mydlarna 25 Jehoszua Puchlij Boruch
IMG0004 פולישוק נוחים דולדה ווזקה 7 Wazka 7 Dolda Poliszuk Nuchim
IMG0004 פולישוק נוחים פרלה ווזקה 7 Wazka 7 Perla Poliszuk Nuchim
IMG0012 פולישצ'וק ארון יונה ביאלה 14א' Biala 14a Jona Poliszuk Aron
IMG0012 פומיאנובסקי בוליסלאב יאנינה מאי ה-3 213 3 Maja 213 Janina Pomianowski Boleslaw
IMG0012 פומרנץ אלה יוזף קוסטופול Kostopol Jozef Pomeranc Ela
IMG0005 פומרנץ וולף דוד זאמקובה 12 Zamkowa 12 Dawid Pomeranc Wolf
IMG0003 פומרנץ יונטל אברם לודנה 7 Ludna 7 Abram Pomeranc Jontel
IMG0035 פוקס אידה-לייב לנה רובנה, פוחה 6 Rowne,Focha 6 Lana Fuks Ide-Lejb
IMG0002 פוקס לב חנה פוחה 6 Focha 6 Chana Fuks Lew
IMG0001 פוקס שמה גאורג חמילנה 30 Chmielna 30 Georg Fuks Szama
IMG0024 פידל יוס בער מיצקביצ'ה 95 Mickiewicza 95 Ber Fidel Jos
IMG0025 פידל לייב אדלה שבצ'נקי 42 Szewczenki 42 Adela Fidel Lejb
IMG0034 פידל סרול לאה זבולדונוב Zdolbunow Leja Fidel Srul
IMG0001 פידלמן אברם אדלה מיזוץ' Mizocz Adela Fidelman Abram
IMG0001 פייגלשטיין אברום מוייזש דברוביצה Dabrowica Mojzesz Fejgelsztejn Awrum
IMG0032 פיינמן מויזש דוד זמקובה 18 Zamkowa 18 Dawid Fajnman Mojzesz
IMG0022 פייפל יוזף חיים שקולנה 12 Szkolna 12 Chaim Fajfel Jozef
IMG0001 פיירשטיין לייביש איזק זבלוצקוגו 3 Zablockiego 3 Izak Fajersztejn Lejbisz
IMG0035 פיירשטיין מנדל זלטה דובנו Dubno Zlata Fajersztejn Mendel
IMG0036 פיירשטיין מנדל בריש דובנו Dubno Berisz Fajersztejn Mendel
IMG0006 פילברג יוסיף גרשון סנטורסקה 10 Senatorska 10 Gerszon …Josif
IMG0011 פינטל יענקיל אברם יאסנה 47 Jasna 47 Abram Fintel Jankiel
IMG0005 פינקיס איצק לאה לגיונוב 6 Legionow 6 Leja Finkies Icek
IMG0036 פינקל פייווה Fejwa Finkel
IMG0002 פינקל יוזף גדל יאסנה 11 Jasna 11 Gdal Finkiel Jozef
IMG0032 פינקל מורדקו ריווקו רימרסקה 3 Rymarska 3 Rywko Finkel Mordko
IMG0024 פינקל נחמה ריווה שבצ'נקי 59 Szewczenki 59 Rywa Finkel Nechama
IMG0002 פינקלגלוץ מוטל מרים ז'יטין Zytyn Mariam Finkelgluz Motel
IMG0032 פינקלשטיין אידל לייב פוחה 18 Focha 18 Lejb Finkelsztejn Idel
IMG0003 פינקלשטיין ברקו איטה דברוביצה Dabrowica Ita Finkelsztejn Berko
IMG0003 פינקלשטיין ברקו יענקיל דברוביצה Dabrowica Jankiel Finkelsztejn Berko
IMG0021 פינקלשטיין הרש יהושע, חסיה אברמוביצ'ה 78 Abramowicza 78 Jehoszua, Chasia Finkelsztejn Hersz
IMG0020 פינקלשטיין ליבר מויזש, מיכל שקולנה 57 Szkolna 57 Mojzesz, Michel Finkelsztejn Liber
IMG0021 פינקלשטיין לייב זיסיה הלרה 35 Hallera 35 Zisia Finkelsztejn Lejb
IMG0024 פינקלשטיין לייב מויזש, דוד אברמוביצ'ה 8 Abramowicza 8 Mojzesz, Dawid Finkelsztejn Lejb
IMG0012 פינקלשטיין מוישה אודלה בלינסקוגו 46 Balinskiego 46 Udla Finkelsztejn Mojsze
IMG0035 פינקלשטיין פייסח אלה לוביזיב Luwiziew Ela Finkelsztejn Pejsach
IMG0021 פינקלשטיין פייסח-וולף אליהו זאוויזוב Zawizow Eliau Finkelsztejn Pejsach-Wolf
IMG0003 פירר לייביש רוחלה סינקביצ'ה 30 Sienkiewicza 30 Ruchla Firer Lejbisz
IMG0008 פיש זלמן מוישה קילינסקוגו 7 Kilinskiego 7 Mojsze Fisz Zelman
IMG0006 פישביין גרש איצחוק בנדורסקוגו 6 Bandurskiego 6 Icchok Fiszbejn Gersz
IMG0006 פישביין מרק אברם בנדורסקוגו 6 Bandurskiego 6 Abram Fiszbejn Marek
IMG0007 פישביין מרק אברם בנדורסקוגו 6 Bandurskiego 6 Abram Fiszbejn Marek
IMG0008 פישלזון אברום שמול קלבן Klewan Szmul Fiszelzon Awrum
IMG0001 פישמן טביה לייב וו. חורוב W. Chorow Lejb Fiszman Tewia
IMG0027 פישמן מאיר שמעון שלום עליכם 9 Szaloma Alejchem 9 Szymon Fiszman Meir
IMG0001 פישמן מויישה פרוים דברוביצה Dabrowica Froim Fiszman Mojsze
IMG0012 פישפדר פינחוס מיכל מיזוץ' Mizocz Michel Fiszfeder Pinchos
IMG0012 פישפדר פינחוס מיכל מיזוץ' Mizocz Michel Fiszfeder Pinchos
IMG0001 פישר דוד גיטלה דיוויזיה ה-13 9 13 Dywizji 9 Gitla Fiszer Dawid
IMG0001 פלד יענקל זלאטא פוחה 32 Focha 32 Zlata Feld Jankiel
IMG0006 פלדמוס יעקוב אברם קסיאזצה 10 Ksiazeca 10 Abram Feldmus Jakub
IMG0036 פלדמן גרש יוסיף זדולבונוב Zdolbunow Josif Feldman Gersz
IMG0025 פלדמן דוד מויזש שפיטלנה 16 Szpitalna 6 Mojzesz Feldman Dawid
IMG0007 פלדמן יוסיף רובין פוניטוסקוגו 16 Poniatowskiego 16 Ruwin …Josif
IMG0024 פלדמן יענקיל איצחוק פוניאטובסקוגו 85 Poniatowskiego 85 Icchok Feldman Jakiel
IMG0013 פלדמן מוישה לייביש מיצקביצ'ה 11 Mickiewicza 11 Lejbisz Feldman Mojsze
IMG0025 פלוסקיר וולף ברנדלה מאי ה-3 34 3 Maja 34 Brandla Ploskier Wolf
IMG0012 פלוסקיר סניה רוזה מאי ה-3 50 3 Maja 50 Roza Ploskier Sania
IMG0024 פליט איצחוק מויזש פרצה 48 Pereca 48 Mojzesz Flit Icchok
IMG0007 פליטרה סרול בלומה ציחה 10 Cicha 10 Bluma …Srul
IMG0001 פלייש איצחוק מרים סארני Sarny Mariam Flejsz Icchok
IMG0004 פלקוביץ' חסקיאל אווה מאי ה-3 9 3 Maja 9 Ewa Falkowicz Chaskiel
IMG0006 פמפל חיים-לייב מורדקו בנדורסקוגו 4 Bandurskiego 4 Mordko …Chaim-Lejb
IMG0024 פסמנניק שולים חסיה, יוס פוניאטובסקוגו 14 Poniatowskiego 14 Chasia, Jos Pasmanik Szulim
IMG0032 פפר מנדל יוסיף צמטרנה 18 Cmentarna 18 Josif Fefer Mendel
IMG0024 פקר דוד אליהו ויסוקה 38 Wysoka 38 Eliau Peker Dawid
IMG0025 פקר חונה פייגה גלוחה 14 Glucha 14 Fejga Peker Chuna
IMG0022 פרבר בורוך שימחה פוניאטובסקוגו 30 Poniatowskiego 30 Simcha Farber Boruch
IMG0035 פרידלנד סלומון אלקה זבולדונוב Zdolbunow Elka Frydland Salomon
IMG0003 פריל ארון אודלה בלינסקוגו 29 Balinskiego 29 Udla Peryl Aron
IMG0007 פרימן צאל הרש פוחה 6 Focha 6 Hersz …Cal
IMG0006 פרישברג מוישה רובין פילסודסקוגו 18 Pilsudskiego 18 Ruwin Friszberg Mojsze
IMG0006 פרישברג מוישה נפתולה פילסודסקוגו 18 Pilsudskiego 18 Naftula Friszberg Mojsze
IMG0007 פרישברג מוישה רובין פילסודסקוגו 18 Pilsudskiego 18 Ruwin Friszberg Mojsze
IMG0007 פרישברג מוישה נפתולה פילסודסקוגו 18 Pilsudskiego 18 Naftula Friszberg Mojsze
IMG0002 פרלדמן הרש מרים מאי ה-3 20 3 Maja 20 Mariam Feldman Hersz
IMG0002 פרלדמן הרש מנדל מאי ה-3 20 3 Maja 20 Mendel Feldman Hersz
IMG0003 פרלמוטר אברם זניה פוניאטובסקוגו 90 Poniatowskiego 90 Zenia Perelmuter Abram
IMG0024 פרלמוטר זלמן סורה, ראיה דיוויזיה ה-13 19 13 Dywizji 19 Sura, Raja Perelmuter Zelman
IMG0024 פרלמן מאיר הלמן פוחה 9 Focha 9 Helman Perelman Mejer
IMG0008 פרנס וולף פשה מאי ה-3 189 3 Maja 189 Pasza Parnes Wolf
IMG0010 פרנקל וולף חסיה פונירטובסקוגו 72 Poniatowskiego 72 Chasia Frenkel Wolf
IMG0002 פרנקשטיין נוחים גניה דיוויזיה ה-13 10 13 Dywizji 10 Perelmuter Genia Franksztejn Nuchim
IMG0008 פרס אידה סבינה מאי ה-3 276 3 Maja 276 Sabina Peres Ida
IMG0035 פרס סרול אידס מיז'ריץ' Miedzyrzec Ides Pres Srul
IMG0001 פרצ'וק בניימין ריבקה מיצקביצ'ה 17 Mickiewicza 17 Rywka Perczuk Benjamin
IMG0001 פרצמן יזראל מיכל פרצה 81 Pereca 81 Michel Perecman Izrael
IMG0001 פרצמן יזראל מיכל פרצה 81 Pereca 81 Abram Perecman Izrael
IMG0001 פרשטמן נותה בלה פוחה Focha Bela Fersztman Nuta
IMG0001 פרשטמן נותה מירה פוחה Focha Mira Fersztman Nuta
IMG0001 צ'יטרר סרול דוד פילסודקוגו 32 Pilsudskiego 32 Dawid Chiterer Srul
IMG0008 צ'רנוטה גדל חנינא אנטונובקה Antonowka Chanina Czarnota Gdal
IMG0010 צ'רניאק בורוך פייגה שרוקה Szeroka 3 Fejga Czerniak Leja
IMG0013 צ'רניצקי סטפן בלה ורשווה Warszawa Bela Czarnecki Stefan
IMG0025 צביק הרץ חיה פוחה 34 Focha 34 Chaja Cwik Herc
IMG0004 ציטרין עמנואל הירש קורזץ Korzec Hirsz Cytryn Emanuel
IMG0011 צימרמן איסר אברם מאי ה-13 102 3 Maja 102 Abram Cymerman Iser
IMG0004 ציפנסקי סרול יונה קורזץ Korzec Jona Cyfanski Srul
IMG0010 ציקיר לאה שולמית זדולבונוב Zdolbunow Sulamit Cykier Szmul
IMG0010 ציר גרשון מאשה קופרניקה 5 Kopernika 5 Masza Cier Gerszon
IMG0025 ציר נוחים רוזה הלרה 35 Hallera 35 Roza Cier Nuchim
IMG0008 צרקיאל פיחוס לאה מאי ה-3 149 3 Maja 149 Leja Cyrkiel Pinchos
IMG0002 קאלר מוישה לוווה בוטקביצ'ה Butkiewicza 4 Lowa Kaller Mojsze
IMG0032 קגן וולף מויזש דיוויזיה ה-13 18 13 Dywizji 18 Mojzesz Kagan Wolf
IMG0006 קגן חיים הניה יאגלונסקה 28 Jagiellonska 28 Henia Kagan Chaim
IMG0007 קגן חיים הניה יאגלונסקה 28 Jagiellonska 28 Henia Kagan Chaim
IMG0030 קגן מויזש רוזה ליטבסקה Litewska Roza Kagan Mojzesz
IMG0010 קגן רובין שמעון שבצ'נקי 71 Szewczenki 71 Szymon Kagan Rubin
IMG0025 קגן רובין שמעון שבצ'נקי Szewczenki Szymon Kagan Ruwin
IMG0010 קגן שיה ליבה פרצה 12 Pereca 12 Liba Kagan Szaja
IMG0001 קגן שימחה מינה קוסטופול Kostopol Mina Kagan Symcha
IMG0006 קגן שלומה גרשון קז'יווה 12 Krzywa 12 Gerszon Kegen Szloma
IMG0012 קגן שלומה גרש פוניאטובסקוגו 137 Poniatowskiego 137 Gersz Kagan Szloma
IMG0003 קהן לייביש משה הלרה 36 Hallera 36 Masza Kahan Lejbisz
IMG0032 קובילנסקי מויזש מאיר סובורנה 6 Soborna 6 Mejer Kobylanski Mojzesz
IMG0011 קודוסובקה סורה איזק קרוצ'ה 4 Krucza 4 Izak Kodosowska Sura
IMG0001 קודרין ווצ'סלאב אנטוני אולברוב צ'סקי Ulbarow Czeski Antoni Kudryn Wiaczeslaw
IMG0010 קווייטל יוול פריידה פוניאטובסקוגו Poniatowskiego 56 Frejda Kwejtel Jewel
IMG0025 קוויצ'קה אברום-איצחוק מאיר ויזסוקה 6 Wysoka 6 Mejer Kwiczka Awrum-Jcchok
IMG0001 קוזנייץ מוישה איטה קוליובה 5 Kolejowa 5 Ita Kuzniec Mojsze
IMG0025 קוטוק הרש אברום ניצלה 5 Niecala 5 Awrum Kotok Hersz
IMG0025 קוטל זלמן צילה קז'יווה 6 Krzywa 6 Cila Kotel Zelman
IMG0008 קוטלר רוחלה מאיר שפיטלנה 28 Szpitalna 28 Mejer Kotlar Ruchla
IMG0010 קויפמן סרול פייגה פוחה 3 Focha 3 Fejga Kojfman Srul
IMG0001 קול יעקוב אלזה מאי ה-3 69 3 Maja 69 Elza Kuhl Jakub
IMG0025 קומנדנט שלומה יהושוע דיוויזיה ה-13 14 13 Dywizji 14 Jehoszua Komendant Szloma
IMG0003 קוסטינסקי בורוך יוזף אוליקה Olyka Jozef Kostynski Boruch
IMG0025 קוסלמן יוזף בנציון פרצה 67 Pereca 67 Bencjon Koselman Jozef
IMG0025 קופיט בער מורדכי זמקובה 6 Zamkowa 6 Mordchaj Kopyt Ber
IMG0008 קופייקיס גדל מורדקו ברצה 54 Bereca 54 Mordko Kopejkis Gdal
IMG0035 קוץ דוויד חיים ליטבסקה 21 Litewska 21 Chaim Kuc Duwid
IMG0002 קוקיל בנימין שרה מאי ה-3 142 3 Maja 142 Sara Kokiel Beniamin
IMG0013 קורולפניק בורוך הירש ליטבסקה 16 Litewska 16 Hirsz Kurolapnik Boruch
IMG0022 קושניר שמעון לובה פילסודסקוגו 25 Pilsudskiego 25 Luba Kusznir Szymon
IMG0025 קיטמן אברום-בער בסיה, מוטל אברמוביצ'ה 12 Abramowicza 12 Basia, Motel Kitman Awrum-Ber
IMG0004 קייז איזק לאה קוסטופול Kostopol Leja Kejz Izak
IMG0010 קייזלר רייזלה אידלה קוסטופול Kostopol Ejdla Kejler Rejzla
IMG0002 קיילריך סרול סלה מאי ה-3 290 3 Maja 290 Sala Kiejlrich Srul
IMG0002 קיילריך סרול סלה מאי ה-3 290 3 Maja 290 Ester Kiejlrich Srul
IMG0008 קינשטיין יוסיף פסיה קז'יווה 11 Krzywa 11 Pesia Kinsztejn Josif
IMG0011 קלבן אביש אברם דברוסקוגו 51 Dabrowskiego 51 Abram Klewan Abisz
IMG0003 קלוצ'ניק יעקוב אברם סקוסנה 3 Skosna 3 Abram Klucznik Jakub
IMG0003 קלוצ'ניק מאיר מוטל זדולבונוב Zdolbunow Motel Klucznik Mejer
IMG0002 קלורפיין חיה פיקס הנדלובה 4 Handlowa 4 Fiks Klurfajn Chaja
IMG0002 קלורפיין חיה שבע הנדלובה 4 Szewa
IMG0003 קליימנובה סויבל בוניה דברובסקוגו 19 Dabrowskiego 19 Bunia Klejmanowa Sojbel
IMG0006 קליקה לייביש גולדה מאי ה-3 320 3 Maja 320 Golda Kalika Lejbisz
IMG0007 קליקה לייביש גולדה מאי ה-3 220 3 Maja 320 Golda Kalika Lejbisz
IMG0010 קלר בער קרפ ציפורה טוצ'ין Tuczyn Karp Cipojra Keler Ber
IMG0025 קמינסקי שלום בער קרטה 6 Kreta 6 Ber Kaminski Szalom
IMG0004 קנבר מורדקו שמול קרוצ'ה 4 Krucza 4 Szmul Kneber Mordko
IMG0025 קנבר נויה אסתר, אברום מיצקביצ'ה 130 Mickiewicza 130 Ester, Awrum Kneber Noe
IMG0008 קנדינר מוישה יוזף שבצ'נקי 57 Szewczenki 57 Jozef Kandiner Mojsze
IMG0003 קנדל מוישה ריבקה שקולנה 3 Szkolna 3 Riwka Kandel Mojsze
IMG0022 קנור יוזף חיים סנטורסקה 10 Senatorska 10 Chaim Knur Jozef
IMG0003 קנטור איצק ביילה הלרה 39 Hallera 39 Bejla Kantor Icek
IMG0008 קנטור מוישה גניה פילסודסקוגו 32 Pilsudskiego 32 Genia Kantor Mojsze
IMG0008 קננגיסר גרשון צירלה יאגלונסקה 811 Jagiellonska 811 Cyrla Kanengiser Gerszon
IMG0008 קסלברנר גרש אסתרה דיוויזיה ה-13 31 13 Dywizji 31 Estera Keselbrener Gersz
IMG0004 קצמן גרשון מאשה פולווארק "גורקה" Folwark "Gorka" Masza Kacman Gerszon
IMG0025 קצמן מויזש בוזיה פילסודסקוגו 11 Pilsudskiego 11 Buzia Kacman Mojzesz
IMG0006 קראמז' לייזור קלמן הלרה 22 Hallera 22 Kelman Kramarz Lejzor
IMG0008 קרוטוגולוב מיכל וולף זדולבונוב Zdolbunow Wolf Krutogolow Michal
IMG0004 קרונשטיין אלה יוזף לוצק Luck Jozef Kronsztejn Ela
IMG0025 קרוק זלמן נתן אוחוצקוגו 14 Ochockiego 14 Natan Kruk Zelman
IMG0007 קרייטרמן בצלאל פאניה שבצ'נקי 43 Szewczenki 42 Fania …Bcalel
IMG0025 קרימינצר סנדר רוניה, יוס ב. יוסלביצ'ה 12 B.Joselewicza 12 Ronia, Jos Kryminicer Sender
IMG0010 קריצ'מר מושקו לאה הושצ'ה Hoszcza Leja Kryczmar Moszko
IMG0015 קרישטול בער חיים אברמוביצ'ה Abramowicza Chaim Krysztul Ber
IMG0025 קרישטול בער נויה קז'יווה 6 Krzywa 6 Noe Krysztul Ber
IMG0022 קרישטול נוח יהודה קז'יווה 6 Krzywa 6 Jehuda Krysztul Noach
IMG0012 קרמצברג בורוך נויח דיוויזיה ה-13 17 13 Dywizji 17 Nojach Kramcberg Boruch
IMG0008 קרמר חיים דוד מז'ירץ' Miedzyrzec Dawid Kramer Chaim
IMG0008 קרסלה גרש שלומה מאי ה-3 298 3 Maja 298 Szloma Kresla Gersz
IMG0010 קרפל אברום יוזף ניצלה Niecala 7 Jozef Kerpel Awrum
IMG0025 קרפל אברום רחל ניצלה 7 Niecala 7 Rachel Kerpel Awrum
IMG0035 קרפל ארון-שמול מלה לגיונוב 42 Legionow 42 Mala Krepel Aron-Szmul
IMG0012 קרר שיה שכנה גרברסקה 15 Garbarska 15 Szachna Kerer Szyja
IMG0012 קשטן דווויד לייב ליטבסקה 45 Litewska 45 Lejb Kasztan Duwid
IMG0006 רבינוביץ' לב גניה מאי ה-3 264 3 Maja 264 Genia Rabinowicz Lew
IMG0007 רבינוביץ' לב גניה מאי ה-3 264 3 Maja 264 Genia Rabinowicz Lew
IMG0011 רבינוביץ' מורדקו ביילה ווספולנה 7 Wspolna 7 Bejla Rawinowicz Mordko
IMG0032 רבינר מוישה יוסיף קז'יווה 20 Krzywa 20 Josif Rabiner Mojsze
IMG0026 רבר מויזש צ'רנה שלום עליכם 9 Szaloma Alejchem 9 Czerna Raber Mojzesz
IMG0004 רבר ציפוירה וולף לודוויפול Ludwipol Wolf Raber Cipojra
IMG0010 רובין אבא לייב זלוטא 6 Zlota 6 Lejb Rubin Aba
IMG0004 רובינצ'יק ארון ראיה פוניאטובסקוגו 137 Poniatowskiego 137 Raja Rubinczyk Aron
IMG0026 רובינשטיין בנימין גיטל שיבצ'נקי 33 Szewczenki 33 Gitel Rubinsztejn Beniamin
IMG0013 רובינשטיין פרוים רוזה סלובאצקוגו 24 Slowackiego 24 Roza Rubinsztejn Froim
IMG0002 רובנשטיין דוד לייזור קוליובה 14 Kolejowa 14 Lejzor Rubinsztejn Dawid
IMG0026 רודניק בורוך רייזלה לוינזונה 5א' Lewinzona 5a Rejzla Rudnik Boruch
IMG0019 רוזן בער מורדקו סרני Sarny Mordko Rozen Ber
IMG0035 רוזנמן סרול סוכר פוניאטובסקוגו Poniatowskiego Suchar Rozenman Srul
IMG0001 רוזנסל שרה חוה שקולנה 13 Szkolna 13 Chawa Rozensal Sara
IMG0008 רוזנצווייג וולף איצחוק שבצ'נקי 7 Szewczenki 7 Icchok Rozencwajg Wolf
IMG0026 רוזנשטיין חיים דינה זמקובה 4 Zamkowa 4 Dina Rozensztejn Chaim
IMG0035 רוחמן מניה מוישה ברזנו Berezno Mojsze Rochman Mania
IMG0012 רוט יוליוש רוזליה ווזקה 4 Wazka 4 Rozalia Roth Juliusz
IMG0012 רוט יוליוש רוזליה ווזקה 4 Wazka 4 Laura Roth Juliusz
IMG0019 רויזמן בנציון חומה מאי ה-3 270 3 Maja 270 Chuma Rojzman Bencjon
IMG0026 רויטבורד חנינה יעקוב לוינזונה 9 Lewinzona 9 Jakub Rojtburd Chanina
IMG0019 רויטבורל ארון איטה חמילנה 22ב' Chmielna 22b Ita Rojtburel Aron
IMG0006 רויטמן ארון דבוסיה שקולנה 53 Szkolna 53 Dwosia Rojtman Aron
IMG0011 רויטמן חיים-גרש זיסלה קספרוביצ'ה 25 Kasprowicza 25 Zysla Rojtman Chaim-Gersz
IMG0003 רויטנברג יהודה דוד טוצ'ין Tuczyn Dawid Rojtenberg Jehuda
IMG0008 רויטנברג יודל פייגה שבצ'נקי 23 Szewczenki 23 Fejga Rojtenberg Judel
IMG0032 רויטקלינג איחיאל שימחה שקולנה 46 Szkolna 46 Simcha Rojtkling Jcchiel
IMG0026 רויטשטיין חסקיל שרה מיצקביצ'ה 81 Mickiewicza 81 Sara Rojtsztejn Chaskiel
IMG0026 רויטשטיין יוס חיים, פרלה גלוחה 5 Glucha 5 Chaim, Perla Rojtsztejn Jos
IMG0019 רונקריין יוסיף אברום מאי ה-3 146 3 Maja 146 Awrum Rozenkrejn Josif
IMG0010 רזניק מוטל מינה שפיטלנה 21 Szpitalna 21 Mina Reznik Motel
IMG0001 רחמן פאלק פייגה פילסודקוגו 69 Pilsudskiego 69 Fejga Rachman Falek
IMG0019 רייז ניסן לייב פוחה 18 Focha 18 Lejb Rajz Nisan
IMG0026 רייז ניסן לייב Focha 18 Lejb Rajz Nisan
IMG0010 רייך גרשון פייגה לוונזונה 25 Lewenzona 25 Fejga Rejch Gerszon
IMG0006 רינדר מקס גיזה מיצקביצ'ה 10 Mickiewicza 10 Giza Rindner Maks
IMG0009 רף זלמן אווה גלינסק צ'סקי Glinsk Czeski Ewa Raf Zelman
IMG0011 רפאלוביץ' שיה ריווה שרוקה 2 Szeroka 2 Riwa Rafalowicz Szyja
IMG0011 רפאלוביץ' שיה ליטמן שרוקה 2 Szeroka 2 Litman Rafalowicz Szyja
IMG0023 רקליך הרש יענקיל, בער מאי ה-3 27 3 Maja 27 Jankiel, Ber Erlich Hersz
IMG0032 שארפשטיין מיכל חוה פילסודסקוגו Pilsudskiego Chawa Szarfsztejn Michel
IMG0004 שבידקי יוזף פינחוס מאי ה-3 170 3 Maja 170 Pinchos Szwidki Jozef
IMG0010 שובר מנדל ברוניה ספולדז'לצה 15 Spoldzielcza 15 Bronia Szuber Mendel
IMG0035 שווץ גדל ריסיה דברוויצה Dabrowica Rysia Szwec Gdal
IMG0035 שוורץ אברם יעקוב רוקיטנו Rokitno Jakow Szwarc Awram
IMG0006 שוורץ הנריק ברטהולד פילסודסקוגו 21 Pilsudskiego 21 Berthold Schwarz Henryk
IMG0007 שוורץ הנריק ברתולד פילסודסקוגו 21 Pilsudskiego 21 Berthold Schwarz Henryk
IMG0020 שוורץ חיים-הרש הרש מיצקביצ'ה 67 Mickiewicza 67 Hersz Szwarc Chaim-Hersz
IMG0003 שוחט מוישה חנה קוסטופול Kostopol Chana Szuchet Uszer
IMG0020 שוחין יענקיל פייגה מיצקביצ'ה 122 Mickiewicza 122 Fejga Szuchin Jankiel
IMG0020 שוחין מויזש-חיים בורוך מיצקביצ'ה 101 Mickiewicza 101 Boruch Szuchin Mojzesz-Chaim
IMG0020 שוחין סוניה בורוך מיצקביצ'ה 105 Mickiewicza 105 Boruch Szuchin Sonia
IMG0036 שויחט איצחוק בנימין-וולף פוניאטובסקוגו Poniatowskiego 140 Beniamin Wolf Szojchet Icchok
IMG0011 שויחט פינחוס יוזף אוסטרוג נה הורינם Ostrog n/Horyniem Jozef Szojchet Pinchos
IMG0011 שויחט פינחוס אייזיק אוסטרוג נה הורינם Ostrog n/Horyniem Ajzyk Szojchet Pinchos
IMG0020 שולק איצחוק מויזש שבצ'נקי 39 Szewczenki 39 Mojzesz Szulak Icchok
IMG0007 שומשקוביץ' מוטל איצחוק פרצה 70 Pereca 70 Icchok Szmuszkowicz Motel
IMG0020 שוסטק מורדקו חנה פילסודסקוגו 11 Pilsudskiego 11 Chana Szostak Mordko
IMG0001 שוסטר וולף סורה בלינסקוגו 20 Balinskiego 20 Sura Szuster Wolf
IMG0021 שוסטר יואל בער יאגלונסקה 14 Jagiellonska 14 Ber Szuster Joel
IMG0006 שחד יוזף שרה ציחה 13 Cicha 13 Sara Szeched Jozef
IMG0003 שחט שמול שלומה קוסטופול Kostopol Szloma Szechet Szmul
IMG0008 שחטוב שיה רוחלה פוניאטובסקוגו 210 Poniatowskiego 210 Ruchla Szechatow Szaja
IMG0036 שחטמן איצחוק הינדה רוזישצ'ה Rozyszcze Hinda Szechtman Icchok
IMG0009 שחטמן יודל מאיר דברובסקוגו 53 Dabrowskiego 53 Mejer Szechtman Judel
IMG0007 שטופ איזידור אלפרד קסיאז'צה 10 Ksiazeca 10 Alfred …Izydor
IMG0020 שטיוולמן סרול אברום שקולנה 66 Szkolna 66 Awrum Sztywelman Srul
IMG0021 שטיין יוסיף-חיים איצחוק סילנסקה 2/6 Sielanka 2/6 Icchok Sztejn Josif-Chaim
IMG0023 שטיינברג יעקוב-בער רייזלה ב. יוסלביצ'ה 33 B.Joselewicza 33 Rejzla Sztejnberg Jakub-Ber
IMG0022 שטיינברג פרוים הרש הלרה 5 Hallera 5 Hersz Sztejnberg Froim
IMG0013 שטיינדל נחמיה סורה לגיונוב 11 Legionow 11 Sura Sztejndel Nchemia
IMG0013 שטיינדל נחמיה סורה לגיונוב 11 Legionow 11 Sura Sztejndel Nchemia
IMG0009 שטיינדל פרוים צוניה ב. יוסלביצ'ה 58 B.Joselewicza 58 Cunia Sztejndel Froim
IMG0008 שטיינוורצל חיה מיצקביצ'ה 5 Mickiewicza 5 Chaja Sztejnworcel Naftula
IMG0020 שטיינוורצל בורוך חיים-אידל שקולנה 45 Szkolna 45 Chaim-Idel Sztejnworcel Boruch
IMG0020 שטיינרוד לייביש מויזש פוניאטובסקוגו 145 Poniatowskiego 145 Mojzesz Sztejnrud Lejbisz
IMG0005 שטייסל יוס נחמה פוניאטובסקגו 2 Poniatowskiego 2 Nechama Sztejsel Jos
IMG0005 שטייסל יוס מלה פוניאטובסקגו 2 Poniatowskiego 2 Mala Sztejsel Jos
IMG0003 שטיף גרש מוישה פוניאטובסקוגו 100 Poniatowskiego 100 Mojsze Sztif Gersz
IMG0020 שטמבלר עריאל מויזש שקולנה 31 Szkolna 31 Mojzesz Sztambler Azriel
IMG0013 שטמל מוישה לאה לגיונוב 5 Legionow 5 Leja Sztamel Mojsze
IMG0001 שטנדל מוישה רבקה בנדורסקוגו 4 Bandurskiego 4 Rebeka Sztendel Mojsze
IMG0004 שטרחמן בניימין סורה זאמקובה 28 Zamkowa 28 Sura Sztrachman Benjamin
IMG0020 שטרין אברום סרול, מוזש פילסודסקוגו 29 Pilsudskiego 29 Srul, Mojzesz Szterin Awrum
IMG0004 שטריק אלכסנדר יודיתה יאגלונסקה 8 Jagiellonska 8 Judyta Sztryk Aleksander
IMG0010 שטרן מיילך חנה זבלוצקוגו 13 Zablockiego 13 Chana Sztern Mejlach
IMG0004 שטרנברג יונה לייזור הלרה 27 Hallera 27 Lejzor Szterenberg Jona
IMG0003 שטרנטל נאום מיצ'סלאב פוחה 4 Focha 4 Mieczyslaw Szterental Naum
IMG0010 שטרקמן טביה סוסיה זבלוצקוגו 13 Zablockiego 13 Sosia Sztarkman Tewia
IMG0012 שטרקמן טביה גרש זבלוצקוגו 13 Zablockiego 13 Gersz Sztarkman Tewia
IMG0010 שטרשיס רובין סורה קז'יווה 6 Krzywa 6 Sura Sztereszys Ruwin
IMG0020 שיינט בלומה חיים ב. יוסלביצ'ה 45 B.Joselewicza 45 Chaim Szjenet Buma
IMG0014 שיינקר יעקוב נחמן, סורה אובוודובה 16 Obwodowa 16 Nachman, Sura Szejnker Jakub
IMG0020 שייר חסקיל איצחוק פילסודסקוגו 21 Pilsudskiego 21 Icchok Szajer Chaskiel
IMG0036 שימונוביץ' רוחלה פוניאטובסקוגו 138 Poniatowskiego 138 Ruchla Szymonowicz
IMG0004 שימעונוביץ' תנכים שמול כיכר הדלוווי 11 Pl. Handlowy 11 Szmul Szymonowicz Tanchim
IMG0022 שינדל ארון יהודה ויסוקה 4 Wysoka 4 Jehuda Szyndel Aron
IMG0005 שינדל יוזף ברכה בלינסקוגו 39 Balinskiego 39 Bracha Szyndel Jozef
IMG0005 שינדל יוזף חיה בלינסקוגו 39 Balinskiego 39 Chaja Szyndel Jozef
IMG0021 שינדל מאיר לייזור שבצ'נקי 23 Szewczenki 23 Lejzor Szyndel Mejer
IMG0006 שינדלקרויט חיים יהודה קז'יווה 36 Krzywa 36 Jehuda Szyndelkrojt Chaim
IMG0007 שינדלקרויט חיים יהודה קז'יבה 36 Krzywa 36 Jehuda Szyndelkrojt Chaim
IMG0036 שינדלקרויט נוחים ויחנה אלכסנדריה Aleksandria Wichna Szyndelkrojt Nuchim
IMG0022 שיסגל ארון יוזף מאי ה-3 36 3 Maja 36 Jozef Szysgal Icchok
IMG0012 שיסטר דניל חוה גמינה 9 Gminna 9 Chawa Szyster Danil
IMG0010 שירמוק רייזלה יאגלונסקה 11 Jagiellonska 11 Rejzla Szyrmuk Ichel
IMG0016 שירמוק יחיאל מורדכי יאגלונסקה 11 Jagiellonska 11 Mordechaj Szyrmuk Echiel
IMG0007 שכטר ברקו גנסיה מאי ה-3 288 3 Maja 288 Gnesia …Berko
IMG0006 שכטר שמול מויזש מאי ה-3 120 3 Maja 120 Mojzesz Szechter Szmul
IMG0007 שכטר שמול מויזש מאי ה-3 120 3 Maja 120 Mojzesz Szechter Szmul
IMG0020 שלייפשטיין זלמן רחל פוניאטובסקוגו 16 Poniatowskiego 16 Rachel Szlajfsztejn Zelman
IMG0002 שליף מטוס נחמיה דיוויזיה ה-13 12 13 Dywizji 12 Nchemia Szlif Matus
IMG0001 שלפשטיין שימחה ליבה סלובצקוגו 10 Slowackiego 10 Liba Szlafsztejn Symcha
IMG0010 שמולקו שיה שרה זדולבונוב Zdolbunow Sara Szmulko Szaja
IMG0003 שמוץ מוישה סרול מאי ה-3 177 3 Maja 177 Srul Szmuc Mojsze
IMG0020 שמוקלר אברום דוד שבצ'נקי 54 Szewczenki 54 Dawid Szmukler Awrum
IMG0020 שמושקו ויגדור איצחוק סטארי רינוק 27 Stary Rynek 27 Icchok Szmuszko Wigdor
IMG0006 שמושקוביץ' מוטל איצחוק פרצה 70 Pereca 70 Icchok Szmuszkowicz Motel
IMG0010 שמס גרשון גיטלה ניצלה 6 Niecala 6 Gitla Szames Gerszon
IMG0031 שמס דוד יוזף שבצ'נקי 9 Szewczenki 9 Jozef Szames Dawid
IMG0024 שמס חוה נחמיה שקולנה 25 Szkolna 25 Nechemia Szames Chawa
IMG0022 שמס נחמן נחמיה שקולנה 25 Szkolna 25 Nechemia Szames Nachman
IMG0001 שמקר שולים ריבקה קלבן Klewan Riwka Szmeker Szulim
IMG0022 שמשון מויזש בער גליניאנקה 21 Glinianka 21 Ber Szamszon Mojzesz
IMG0005 שניידר בער בינה מאי ה-3 70 3 Maja 70 Bina Sznajder Ber
IMG0020 שניידר הייניך מויזש ספולדז'לצה 9 Spoldzielcza 9 Mojzesz Sznajder Henich
IMG0005 שניידר יוזף בלומה מאי ה-3 160 3 Maja 160 Bluma Sznajder Jozef
IMG0032 שניפר הרש לייב קלשטורנה 22 Klasztorna 22 Lejb Szniper Hersz
IMG0012 שניצר אברם אסתרה קופרניקה 3 Kopernika 3 Estera Sznycer Abram
IMG0001 שסטקובסקי שמול סרלה זאמקובה 4 Zamkowa 4 Serla Szestakowski Szmul
IMG0009 שפאק אברום ריווה הלרה 73 Hallera 73 Rywa Szpak Awrum
IMG0012 שפיגלמן אליש חיה-אטלה וורטובה 5 Wartowa 5 Chaja-Etla Szpigelman Elisz
IMG0009 שפילברג איצחוק רחלה אוחוצקוגו 4 Ochockiego 4 Rachela Szpilberg Icchok
IMG0004 שפיצבורג רובין רוזה יזיורני Jeziorany Roza Szpicburg Ruwin
IMG0022 שפירו אברום יעקוב דיוויזיה ה-13 19 13 Dywizji 19 Jakub Szapiro Awrum
IMG0020 שפירו בער יהושע מוקרה 12 Mokra 12 Jehoszua Szapiro Ber
IMG0009 שפירו ינטה פסיה יאגלונסקה 11 Jagiellonska 11 Pesia Szapiro Jenta
IMG0002 שפירו מוישה סורה מאי ה-3 199 3 Maja 199 Rabin Sura Szapiro Mojsze
IMG0021 שפירו מנדל שלומה שרוקה 3 Szeroka 3 Szloma Szapiro Mendel
IMG0010 שפירו פרוים שיה יאגלונסקה 11 Jagiellonska 11 Szyja Szapiro Froim
IMG0011 שפירו שולים יוזף קוליובה 6 Kolejowa 6 Jozef Szapiro Szulim
IMG0020 שפירו שמול לאה שבצ'נקי 41 Szewczenki 41 Lea Szapiro Szmul
IMG0006 שפנרפליג חיים שמול מאי ה-3 15 3 Maja 15 Szmul Szpanerflig Chaim
IMG0007 שפנרפליג חיים שמול מאי ה-3 15 3 Maja 15 Szmul Szpanerflig Chaim
IMG0002 שפקטור נחמן נוטה אוסטרוג n/H. Ostrog n/H. Nuta Spektor Nachman
IMG0002 שפריץ פרוים פייגה שקולנה 7 Szkolna 7 Fejga Szpryc Froim
IMG0020 שפרכר זלמן שלומה הלרה 35 Hallera 35 Szloma Szprecher Zelman
IMG0007 שפרן אובשיה דוד מאי ה-3 27 3 Maja 27 Dawid …Owszyja
IMG0010 שץ נפתולה שואל יאסנה 6 Jasna 6 Szoel Szac Naftula
IMG0021 שץ נפתולה לוי יאסנה 6 Jasna 6 Lewi Szac Naftula
IMG0020 שקולניק חיים-לייב פייסח שבצ'נקי 45 Szewczenki 45 Pejsach Szkolnik Chaim-Lejb
IMG0007 שקלוק פייטל יואל פילסודסקוגו 17 Pilsudskiego 17 Joel …Fajtel
IMG0001 שקלר איצחוק-מוישה שרה קולקי Kolki Sara Szklar Icchok-Mojsze
IMG0019 שר הרש מורדקו שקולנה 63 Szkolna 63 Mordko Szer Hersz
IMG0003 שרייר איזראל סציליה שבצ'נקי 49 Szewczenki 49 Cecylia Schrajer Izrael
IMG0033 שרמן סרול בסיה, חיים, לייזר זמקובה 21 Zamkowa 21 Basia, Chaim, Lejzer Szerman Srul
IMG0002 שרמן שנדלה זלאטא זמקובה 22 Zamkowa 22 Zlata Szerman Szendla
IMG0002 תמרין פייסח הרש הלרה 30 Hallera 30 Hersz Tamarin Pejsach


קישורים חיצוניים