ההרשמה לאתר פתוחה הינכם מוזמנים להירשם לאתר ולהתחיל לערוך

רשימה מלאפוש, רומניה - 1886

מתוך ויקיגניה, המיזם הגנאלוגי העברי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רשימת פרענומעראנטן מלאפוש Lăpuş שבמרמורש ברומניה שנת 1886 מתוך הספר: מנחם מנדל בן יחזקאל פאנט, אבני צדק, מונקץ, תרמו.


(20 שמות)

השמות

הרב ה"ג מו"ה משה דוד ט"ב

הרב ה"ג מו"ה משה וייס רב בזאבארב (וייס)

מו"ה יצחק בערנער (ברנר)

מו"ה דוד פריעדלענדער (פרידלנדר)

מו"ה דוד יודא

שמואל מאונגארטן (מאונגרטן)

שמואל מדאמאקאש

ליב מליבאטין

אברהם ממאשקע

אברהם יודא מסומש

גרשון מלפטש

מנחם מענדל מאונגארען

יחיאל מיכל מוואד

ליב שפארען

ישראל מקאפאשען

אליעזר מדאמאקאש

שמואל פירשט (פירשט)

דוד דוידאוויטש (דוידוביץ)

מו"ה דוד מארק (מארק)

מו"ה יוזפא יואל שו"ב